Navigointi

KÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (EULA)

Viimeksi päivitetty: 21. maaliskuuta 2019

LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI ENNEN JATKAMISTA YLEISEKSI TUNNUSTETTUJEN OHJELMISTO-OHJELMIEN LATAAMISESTA JA ASENNUKSISTA JA MITÄÄN NIIN LIITTYVISTÄ OHJELMISTON KOMPONENTTEISTA, MEDIASTA, TULOSTETUISTA MATERIAALISTA TAI MUISTA LIITTYVISTÄ SÄHKÖISISTÄ DOKUMENTAATTEISTA (KOKOONPANO). TÄYTÄNTÖÖN TUOTTAMISESI TUOTTEESTA, JOITA PYYTÄÄ, TEKEE TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT ENSIMMÄISESTI. TEEMME NIIN TAI MUUTA ASENNUSTA, KOPIOINTI TAI TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. TÄMÄ SOPIMUS EDUSTAA KOKO TUOTETTA KOSKEVAA SOPIMUSTA TEIDEN JA VIDMOREN VÄLILLÄ, JA SINÄ ON KORVAAVA KAIKKI AIKAISEMPI EHDOTUS, SOPIMUS, EDUSTAMINEN TAI YMMÄRTÄMINEN OSAPUOLTEN välillä. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ VÄLIMIESMENETTELYÄ.

1 jakso: Immateriaalioikeudet

Tuote on suojattu tekijänoikeuslailla ja muilla immateriaalioikeuslaeilla, ja kaikki Tuotteeseen ja tuotteeseen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Vidmorelle ja sen tytäryhtiöille. Lisäksi kaikki oikeudet, otsikot ja edut, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, sisältöön ja sisältöön, johon pääsee käsittelemään Tuotetta, ovat kyseisen sisällön omistajan omaisuutta ja voivat olla suojattuja sovellettavilla tekijänoikeus- tai muilla immateriaalioikeilla ja sopimuksia. Tämä sopimus ei anna sinulle oikeuksia käyttää tällaista sisältöä. Vidmore varaa kaikki oikeudet, joita sinulle ei ole nimenomaisesti myönnetty. Tuote on lisensoitu vain sinulle, ei myydä. Et saa kopioida, julkaista, lähettää, muokata, luoda johdannaisia teoksia, näyttää tai suorittaa Tuotetta julkisesti. Tuotteen kopiointi tai varastointi muulla kuin jäljempänä kohdassa 2 nimenomaisesti sallitulla tavalla on kielletty, ellet saa etukäteen kirjallista lupaa Vidmorelta.

Osa 2: Lisenssin myöntäminen ja kielletyt käytöt

Vidmore myöntää täten sinulle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja ei-lisensoitavan lisenssin käyttää vastaavan määrän tietokoneita maksamiesi Tuotteiden kopioiden määrää Käyttää voimassa olevan käyttöoikeuden omaavaa kopiota käyttöjärjestelmästä, jota varten tuote on suunniteltu, henkilökohtaiseen tai yrityksen sisäiseen liiketoimintaan. Voit tehdä tuotteesta yhden kopion arkistointitarkoituksiin ja käyttää tällaista kopiota vain, kun alkuperäistä kopiota ei käytetä. Et saa poistaa tai muuttaa minkään Tuotteen kopion tekijänoikeusilmoituksia. Et saa käyttää tuotetta tietokoneverkossa tai sallia tuotteen samanaikaista käyttöä useammalla kuin yhdellä henkilöllä. Et voi vuokrata, vuokrata tai muuten siirtää tuotetta. Ellei laki sitä salli, et saa muuttaa tuotetta, purkaa tai purkaa Tuotetta tai yrittää tehdä niin. Kaikkia lisäkoodeja, joita Vidmore voi tarjota sinulle osapuolten välillä sopimien tukipalvelujen yhteydessä, pidetään osana tuotetta ja niihin sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja. Sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia Tuotteen käyttöä koskevia lakeja.

Osa 3: Kokeiluversio

Jos olet saanut, ladannut ja / tai asentanut tuotteen kokeiluversion ja sinulle myönnetään tälle tuotteelle arviointilisenssi, voit käyttää tuotetta vain arviointitarkoituksiin ja vain yhden sovellettavan arviointijakson aikana, ellei toisin mainita. ensimmäisen asennuksen päivämäärä. Tuotteen käyttö muihin tarkoituksiin tai sovellettavan arviointijakson jälkeen on ehdottomasti kielletty.

Osa 4: Asennus

Voit asentaa yhden lisensoidun tuotteen kopion yhteen laitteeseen. Sinun on oltava sen laitteen ensisijainen käyttäjä, johon lisensoitu tuote on asennettu. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin lisensoidun tuotteen asennuksiin. Lisensoidun tuotteen asentaminen kahteen tai useampaan laitteeseen on kielletty. Voit ostaa ja asentaa useita lisenssejä, jos haluat asentaa ohjelmiston kahteen tai useampaan laitteeseen. Olet yksin vastuussa kaikista lisensoidun tuotteen asennuksesta ja käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Osa 5: Ohjelmiston parannusohjelma

Vidmore on sitoutunut auttamaan yksityisyytesi suojaamisessa kaikkina aikoina, ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä. Tämä lausunto selittää nimettömän tiedonkeruuprosessin ja Vidmoren ohjelmistokehitysohjelman käyttökäytännöt.

Tuotteen, sen ominaisuuksien ja käyttökokemuksen tarjoamiseksi ja parantamiseksi Vidmore kerää, ylläpitää, käsittelee ja käyttää automaattisesti tietoa Vidmore-tuotteen eri moduulien ja toimintojen käytöstä. Tietoja kerätään myös nimettömästi Tuotteiden käyttöä koskevaa tilastollista analyysiä varten.

Vidmore käyttää tällaisia tietoja vain tarjotakseen loppukäyttäjille parhaan mahdollisen ohjelmistokokemuksen. Kerättyjä tietoja ei paljasteta, jaeta, myydä, myydä tai vuokrata kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. Käyttäjille, jotka eivät halua ottaa tätä palvelua käyttöön, voit kieltäytyä lisäasetusten valikosta asennuksen aikana.

Osa 6: Aktivointi

Lisensoitu tuote sisältää teknisiä toimenpiteitä, jotka on suunniteltu estämään sen luvaton tai laiton käyttö. Lisensoitu tuote voi sisältää valvontatekniikkaa, joka rajoittaa Lisenssinsaajan mahdollisuuden asentaa ja poistaa Lisensoidun tuotteen koneelle vain rajalliseen määrään kertoja, rajalliselle määrälle laitteita ja ostetun Lisenssin määrittelemän ajanjakson ajan. Lisensoitu tuote saattaa edellyttää aktivointia asennuksen aikana ja dokumentaatiossa. Jos mitään tällaisista sovellettavista aktivointimenettelyistä ei noudateta, lisensoitu tuote voi toimia vain rajoitetun ajan. Jos aktivointia tarvitaan, mutta lisenssinsaaja ei suorita aktivointia asiakirjoissa esitetyssä tai asennuksen aikana selitetyssä rajoitetussa ajassa, lisensoitu tuote lakkaa toimimasta, kunnes aktivointi on saatettu loppuun, jolloin toiminnot palautetaan. Jos lisenssinsaajalla on ongelmia aktivointiprosessissa, lisenssinsaaja voi ottaa yhteyttä Vidmoren asiakaspalveluun tuen saamiseksi.

Osa 7: Lisenssin siirto

Lisenssinsaaja ei saa vuokrata, vuokrata, lainata, myydä, luovuttaa, myöntää alilisenssejä, jakaa edelleen tai siirtää tämän EULA: n myöntämää lisensoitua tuotetta tai lisenssiä ilman Vidmoren etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Osa 8: Rajoitettu takuu

Vidmore takaa ja vakuuttaa teille, että Tuote noudattaa olennaisesti sen dokumentaatiota ja toimii sen ohjeiden mukaisesti kolmenkymmenen (30) päivän ajan päivästä, jona hyväksyt tämän sopimuksen ehdot ja täydennät Tuotteen lataamisen ("Takuuaika"). ”). Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan vain, jos poikkeamista ilmoitetaan Vidmorelle takuuaikana ja jos Vidmore pystyy vahvistamaan merkittävän poikkeaman. Se on mitätön, jos tuotteen vaatimustenvastaisuus johtuu vahingosta, väärinkäytöstä, väärästä käytöstä tai tuotteen sopimattomasta käytöstä. Yksinoikeus tämän takuun rikkomiseen on Vidmoren valinnan mukaan joko (i) tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen; tai (ii) hyvitys hinnasta, jonka maksit tuotteen lisensoimiseksi.

Osa 9: Takuun vastuuvapauslauseke

TUOTETTU EDELLEEN OSA 4: N MÄÄRÄYKSIIN TUOTE ON LISENSSITTY "SELLAISENAAN" JA "KAIKKIEN VIKOIDEN" PERUSTEELLA ILMAISEKSI ILMAISEKSI TAI KAIKKIEN TAPAUKSIEN. TUOTTEEN LAATUA JA SUORITUSKYKYÄ KOSKEVA RISKI ON TEIDÄN KANSSA, JA PITÄISI TUOTTEEN TODISTAA VAIKUTTAVAN, SINÄ JA EI VIDMOITA, ETTÄ OTTAA KAIKEN TARPEIDEN TARPEEN TAI KORJAUKSISTA. LAKI SALLITTUA MÄÄRÄÄ VIDMORE POISTAA KAIKKI TUOTTEESTA TUOTTEET, JOTKA ILMAISET TAI ILMAISET, MUKAAN MUKAAN MUTTA RAJOITETTU TAKUUKSIIN KAUPANKÄYNNIN, KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OSALLISUUSTEN JA RIKKOMUUSTEN RIKKOMISTA. VIDMORE EI TAKAA TAI TAKAISTA VASTUUA TUOTTEESSA OLEVIEN TIETOJEN, TEKSTIEN, GRAFIKKIEN, LINKEJEN TAI MUIDEN TARKKUUIDEN TARKKUUDESTA TAI TÄYDELLINISUUDESTA. VIDMORE EI TAKAA MITÄÄN TAKUITA, JOTKA OVAT MITÄÄN VAHINKOJA KOSKEVAT, JOTKA VOIVAT aiheutua tietokoneviruksen, maton, aikapommin, logiikkapommin tai muun tällaisen tietokoneohjelman lähettämisestä. VIDMORE LISÄÄ ILMAISEKSI VASTUUVAPAA TAKUUTA TAI EDUSTUSTA VALTUUTETTUILLE KÄYTTÄJILLE TAI KOLMANNEKSI OSAPUOLEKSI. Minkä tahansa lakisääteisesti vaaditun takuuajan kesto on rajoitettava rajoitetun takuun kestoon. Huolimatta edellä mainituista, sinulla saattaa olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat valtiosta toiseen ja maasta toiseen.

Osa 10: Vastuuvapauslauseke

VIDMORE EI OLE VASTUUSSA MISTÄKIN TAPAUKSISTA MITÄÄN SEURAAVISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA TULEVAT TUOTTEEN KÄYTTÖÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYKYÖSTÄ, ILMAN RAJOITTAMATTOMAA, TIETOKONEEN VIKA, TYÖPYSÄKYMÄ, MUUTA TAI PALVELUT Tällaisten vahinkojen mahdollisuus. Koska jotkut osavaltiot ja maat eivät salli seuraamusten tai satunnaisten vahinkojen korvausvelvollisuuden poissulkemista tai rajoittamista, Yllä olevat rajoitukset eivät ehkä koske sinua.

Osa 11: Vastuun rajoitus

VIDMORELLA EI OLE VASTUUTA TUOTTEEN SISÄLTÖSSÄ TAI MITÄÄN OSASSA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUTTA RAJOITETTU SIITÄ OLEVISIIN VIRHEISIIN TAI PYSYMISIIN, TARJOUKSIIN, JULKISUUDEN RIKKOMISIIN, YKSITYISYYTEEN, KAUPPAAN LIITTYVIIN KULJETUKSIIN, LIIKETOIMINTAAN, LIIKETOIMINTAAN YKSITYISYYS, MORAALISET OIKEUDET TAI LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN. VIDMOREN KOKONAISVASTUU EI SAA MISSÄÄN TÄSTÄ YLITTÄÄ TUOTTEELLE TODELLISTA HINTAA.

JOS TUOTTEESEEN kohdistuu uhanalainen, potentiaalinen tai todellinen vaatimus loukata toista oikeutta, josta VIDMORE voi olla vastuussa, luvanhaltija tekee lupa- ja kohtuullisia toimia lopettaakseen tuotteen poistamisen ja palauttamisen. ). VIDMORE VOI TARJOA LISENSSIKÄYTTÖÖN VAIHTOEEN TAI PÄIVITETTY TAI MUUTETTU TUOTE ILMAISEKSI. Tällaisessa tilanteessa VIDMORE EI SAA KÄYTTÄÄ MUITA VASTUUJA TEILLE.

Osa 12: Vientivalvonta

Yhdysvallat valvoo tuotteiden ja tietojen vientiä. Suostut noudattamaan tällaisia rajoituksia etkä viemään tai viemään tuotetta edelleen maihin tai henkilöille, jotka ovat kiellettyjä vientivalvontalakien nojalla. Lataamalla Tuotteen hyväksyt, että et ole maassa, jossa vienti on kielletty, tai olet henkilö tai yhteisö, johon vienti on kielletty. Olet vastuussa paikallisen lainkäyttöalueesi lakien noudattamisesta Tuotteen tuonnissa, viennissä tai jälleenviedessä.

13 jakso: Verot

Olet vastuussa kaikkien Tuotteen lisenssiin liittyvien myynti-, käyttö- ja vastaavien verojen maksamisesta.

14 jakso: Irtisanominen

Vidmore voi irtisanoa tämän sopimuksen, jos et noudata tässä esitettyjä ehtoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksia. Tällöin sinun on tuhottava kaikki hallussasi olevat Tuotteen kopiot.

Osa 15: Muut

VIDMORE EI SALLI KÄYTTÄÄ TUOTTEITAMME MITÄÄN, MIKÄ RIKOSTAA PAIKALLISTA LAKIA TAI RIKOSTAA OSAPUOLEN OIKEUKSIA TAI AINEELLISTEN OMAISUUKSIEN. JOS KÄYTÄT OHJELMISTOJAMME LAKIIN LIITTYMÄTÖN TAI TAI RIKOITA MUIDEN OIKEUKSIIN, SEURAAVA TULOS KOSKEE OMA VASTUU. JOS ET ole eri mieltä tästä tuotteesta, ÄLÄ ASENNA JA / TAI KÄYTÄ OHJELMISTOTUOTETTA.

Teini-ikäiset eivät saa käyttää Vidmoren tarjoamia palveluja selaamaan laittomia, säälimättömiä, pornografisia ja muita yleisen järjestyksen ja moraalin rikkomuksia.

Lain sallimassa laajuudessa lopullinen tulkinta jätetään oman harkintamme mukaan. Jos sinulla on kysyttävää tästä käyttöoikeussopimuksesta tai jos haluat jostain syystä ottaa yhteyttä Vidmoreen, ota rohkeasti yhteyttä meihin: support@vidmore.com