Navigáció

VÉGLEGES FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY MEGÁLLAPODÁS (EULA)

Utolsó frissítés: 2019. március 21

KÖVETKEZŐKET FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A MEGÁLLAPODÁST, A FELTÖBBBEN ÁLLAPOTT SZOFTVER PROGRAM LETÖLTÉSÉNEK ÉS TELEPÍTÉSÉNEK FOLYTATÁSA, ÉS A TÁRSULOTT SZOFTVER ALKATRÉSZEK, MÉDIA, NYOMTATOTT ANYAGOK VAGY EGYÉB KAPCSOLÓDÓ ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓ (KOLLEKTUM) ELŐTT. A KÉRELT TERMÉK RENDELÉSÉNEK TELJESÍTMÉNYÉHEZ ELSŐDIG ELFOGADJA ELFOGADNI A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT. A TERMÉK TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL, VAGY HASZNÁLÁSÁVAL EGYETLEN MEGÁLLAPODIK, HOGY A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI KÖTELEZŐEK. EZ A MEGÁLLAPODÁS A TERMÉKRE VONATKOZÓ EGÉSZ MEGÁLLAPODÁST KÖZÖTT ÖN ÉS VIDMORE KÖZÖTT, ÉS MINDENKI ELŐZŐ JAVASLATOT, MEGÁLLAPODÁST, KÉPVISELETET VAGY A FELEK KÖZÖTTI MEGÉRTÉST VONATKOZIK. EZ A MEGÁLLAPODÁS VÁLASZTOTT RENDELKEZÉST tartalmaz.

1. szakasz: Szellemi tulajdonjogok

A Terméket szerzői jogi és egyéb szellemi tulajdonjogi törvények védik, és a Termékre és a Termékre vonatkozó összes szellemi tulajdonjog a Vidmore és leányvállalataié. Ezenkívül minden olyan jog, jogcím és érdek, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is, amely a Termék használatával hozzáférhető tartalomhoz és tartalomhoz tartozik, az adott tartalomtulajdonos tulajdonát képezi, és védhető a vonatkozó szerzői jogi vagy más szellemi tulajdonjogokkal és törvényekkel. szerződések. Ez a megállapodás nem ad jogot az ilyen tartalom használatára. A kifejezetten Önnek nem biztosított jogokat a Vidmore fenntartja. A termék csak Önnek engedélyezett, nem értékesített. Nem reprodukálhatja, közzéteheti, továbbíthatja, módosíthatja, nem hozhat létre származékos műveket, nyilvánosan nem jelenítheti meg és a nyilvánosság számára előadhatja a terméket. A termék másolása vagy tárolása az alábbi 2. szakaszban kifejezetten megengedettektől eltérően tilos, hacsak előzetes írásbeli engedélyt nem szerez a Vidmore-tól.

2. szakasz: Engedély megadása és tiltott felhasználások

A Vidmore ezennel korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem licencelhető licencet ad Önnek a Termék megfelelő számú számítógépen fizetett példányszámának felhasználására, a jelen Szerződés feltételeinek és feltételeinek figyelembevételével, az operációs rendszer érvényesen licencelt másolatának futtatása, amelyre a terméket tervezték, személyes használatra vagy a vállalat belső üzleti használatára. A Termékből egyetlen példányt készíthet archiválási célokra, és csak akkor használhatja, ha az eredeti példány nincs használatban. Nem távolíthatja el és nem módosíthatja a Termék egyetlen példányának szerzői jogi megjegyzését. A Terméket nem használhatja számítógépes hálózaton, és nem engedélyezheti a Termék egyidejű használatát egynél több személy számára. A terméket nem lehet bérelni, bérbe adni vagy más módon átruházni. Hacsak a törvény nem engedélyezi, nem változtathatja meg a Terméket, nem bonthatja le vagy szedheti szét a Terméket, és nem tehet kísérletet arra. Bármely kiegészítő kód, amelyet a Vidmore adhat Önnek a felek által megállapodott támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatban, a Termék részének tekintendő, és a jelen Megállapodás feltételei alá esnek. A termék használatával kapcsolatban be kell tartania az összes vonatkozó törvényt.

3. szakasz: Próbaverzió

Ha megkapta, letöltött és / vagy telepítette a termék próbaverzióját, és ezúton megkapja a termék értékelési licencét, akkor a terméket kizárólag értékelési célokra és csak az egyetlen alkalmazandó értékelési időszakban használhatja, hacsak másként nem jelezzük, az első telepítés dátuma. A Termék bármilyen más célra történő felhasználása vagy az alkalmazandó értékelési időszakon túl szigorúan tilos.

4. szakasz: Telepítés

Telepítheti a Licencelt termék egy példányát egyetlen eszközre. Önnek kell lennie annak az eszköznek az elsődleges felhasználója, amelyre a Licencelt termék telepítve van. Ez a megállapodás a licencelt termék minden telepítésére vonatkozik. A Licencelt termék telepítése két vagy több eszközre tilos. Több licencet is vásárolhat és telepíthet, ha két vagy több eszközre szeretne szoftvert telepíteni. Kizárólag Ön felel a Licenctermék telepítésével és használatával kapcsolatban felmerült összes költségért.

5. szakasz: Szoftverfejlesztési program

A Vidmore elkötelezett amellett, hogy bármikor elősegítse a magánélet védelmét, kivéve, ha a jelen Szerződés másként rendelkezik. Ez a nyilatkozat elmagyarázza a Vidmore szoftverfejlesztési programjának névtelen adatgyűjtési folyamatát és használati gyakorlatát.

A Termék, annak szolgáltatásai és felhasználói élményének biztosítása és fejlesztése érdekében a Vidmore automatikusan információkat gyűjt a Vidmore Termék különféle moduljainak és funkcióinak használatáról. Az információkat névtelenül gyűjtik a termékhasználattal kapcsolatos statisztikai elemzés céljából is.

A Vidmore ezeket az információkat csak a lehető legjobb szoftverélmény biztosítása érdekében használja fel a végfelhasználók számára. Az összegyűjtött adatokat nem adjuk ki, nem osztjuk meg, nem adjuk el, nem forgalmazzuk vagy nem adjuk bérbe harmadik félnek marketing célokra. Azoknak a felhasználóknak, akik nem akarják engedélyezni ezt a szolgáltatást, a telepítés során a speciális beállítások menüben leiratkozhatnak.

6. szakasz: Aktiválás

A licencelt termék olyan technológiai intézkedéseket tartalmaz, amelyek célja az engedély nélküli vagy illegális használat megakadályozása. A Licencelt termék tartalmazhat olyan végrehajtási technológiát, amely korlátozza a Licencvevő azon képességét, hogy a Licencelt Terméket egy gépre legfeljebb véges számú alkalommal telepítse és távolítsa el, korlátozott számú eszközre és a megvásárolt Licenc által meghatározott időtartamra. Előfordulhat, hogy a licencelt terméket aktiválni kell a telepítés során és a Dokumentációban. Ha az ilyen alkalmazható aktiválási eljárások bármelyikét nem tartják be, akkor a Licencelt Termék csak korlátozott ideig működhet. Ha aktiválásra van szükség, de az Engedélyes nem fejezi be az aktiválást a Dokumentációban meghatározott vagy a telepítés során kifejtett határozott időn belül, akkor a Licencelt Termék nem működik, amíg az aktiválás befejeződik, és addigra a funkcionalitás visszaáll. Ha a Licencvevőnek bármilyen problémája van az aktiválási folyamattal, akkor a Licencvevő kapcsolatba léphet a Vidmore Ügyfélszolgálattal támogatásért.

7. szakasz: Licencátadás

Az engedélyes a Vidmore előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem bérelhet, bérelhet, kölcsönözhet, nem adhat el, nem adhat tovább licencet, nem terjesztheti tovább és nem ruházhatja át a jelen EULA által biztosított licencelt terméket vagy licencet.

8. szakasz: Korlátozott jótállás

A Vidmore szavatolja és kijelenti Önnek, hogy a Termék lényegében megfelel a dokumentációjának és annak megfelelően fog működni, harminc (30) napig attól a naptól számítva, hogy elfogadja a jelen Szerződés feltételeit, és befejezi a Termék letöltését („Garanciaidő ”). Ez a korlátozott jótállás csak akkor érvényes, ha a nem megfelelőséget jelentik a Vidmore-nak a jótállási időszak alatt, és ha a Vidmore képes megerősíteni a lényeges nem megfelelőséget. Semmis, ha a termék nem megfelelősége baleset, visszaélés, helytelen alkalmazás vagy a termék nem megfelelő használata miatt következett be. A garancia megszegésének kizárólagos jogorvoslati lehetősége a Vidmore választása szerint vagy (i) a Termék javítása vagy cseréje; vagy (ii) az ár visszatérítése, ha van ilyen, amelyet a Termék licenceléséért fizetett.

9. szakasz: Jótállási nyilatkozat

FELTÉTELE A FEJEZET 4. SZAKASZÁNAK RENDELKEZÉSÉRE, A TERMÉKET MINDEN FELTÉTELT VAGY NEM KÖVETKEZŐ GARANCIA NÉLKÜL LENGEDÉLYEZNI „MINT AMILYEN” ÉS „MINDEN HIBÁVAL”. A TERMÉK MINŐSÉGÉRE ÉS TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ TELJES KOCKÁZAT VAN Önnel, ÉS HOGY A KÉSZÜLÉK TÉNYEZNI HIGYATLAN, ÖN ÉS NEM TÖBBFELTÉTELEZZE A SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁSOK ÉS JAVÍTÁSOK KÖLTSÉGÉT. A VIDMORE A TÖRVÉNYBEN MEGJEGYZÉSRE MEGTAGADJA AZ ÖSSZES MEGJEGYZÉST A TERMÉKRŐL, KIFEJEZETTEN VAGY NEM VONATKOZÓAN, BESZÁMOLVA, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁG, A HARMADIK SZEMÉLYES JOGOK NEM SÉRTŐ JELENTÉSEINEK ÉS A FITNAK. A VIDMORE TOVÁBB NEM GARANTÁL, NEM VÁLLALJA FELELŐSSÉGÉT A TERMÉK BETARTÁSÁBAN SEMMILYEN INFORMÁCIÓ, SZÖVEG, GRAFIKA, LINKEK VAGY EGYÉB TÉTELEK PONTOSSÁGÁRA VAGY TELJES JELENTÉSÉRE. A VIDMORE SEMMILYEN SEMMILYEN GARANCIÁT SEMMILYEN SEMMILYEN KÁROSÁGRA VONATKOZIK, AMIT A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS, SZINT, IDŐBOMA, LOGIKUS BOMBA, VAGY EGYÉB SZÁMÍTÓGÉP PROGRAM ÁTVITELE okozhat. A VIDMORE TOVÁBBI KIZÁRÓLAG KIZÁRÓLAG KIZÁRÓLAG GARANCIÁT VAGY KÉPVISELETET AZ ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÓKRA VAGY MINDEN HARMADIK FÉLRŐL. A SZABÁLYZATBAN SZÜKSÉGES JÓTÁLLÁSI IDŐSZAK IDŐTARTAMA A KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA VONATKOZÓ. AZ ELŐZMÉNYEK NÉLKÜL MEGHATÁROLHATNAK MÁS JOGOKAT, AMELYEK ÁLLAMOKRÓL ÁLLAMOKRA ÉS ORSZÁGOKRÓL ORSZÁGOKRA VÁLTOZHATÓK.

10. szakasz: A következményes károk kizárása

A VIDMORE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYBEN FELELŐSSÉGTELNI KÖVETKEZŐ SEMMILYEN KÖVETKEZŐ VAGY MELLÉKHETŐ KÁROKÉRT, AMIKOR A TERMÉK FELHASZNÁLÁSA ÉS A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KÉPESSÉGE NINCS FEL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, SZÁMÍTÓGÉP-HIBA, MUNKAVÉGZÉS, NEM MÁS HASZNÁLAT AZ ilyen károk lehetősége. MERT NÉHÁNY ÁLLAMOK ÉS ORSZÁGOK NEM Engedik meg a felelősség kizárását vagy korlátozását az esetleges vagy véletlenszerű károk miatt, a FELTÖLTETT KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE.

11. szakasz: A felelősség korlátozása

VIDMORE SEMMILYEN FELELŐSSÉGET TARTALMAZNI A TERMÉK TARTALMÁRA VAGY annak bármelyik részére, BESZÁMOLVA, DE NEM KORLÁTOZVA AZ EZEKBEN TARTOZÓ HIBÁKRA VAGY MELLÉKLETEKRE, SZABÁLYOK, NYILVÁNOSSÁGI JOGOK JOGSÉRTÉSEI, ADATVÉDELEM, KERESKEDELMI JOGOK, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG, BIZTONSÁG ADATVÉDELEM, ERkölcsi jogok vagy bizalmas információk nyilvánosságra hozatala. A VIDMORE TELJES FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ÁLTAL nem haladhatja meg a TERMÉKRE KIFIZETETT TÉNYLEGES ÁRAT.

Ha a termék veszélyeztetett, potenciális vagy tényleges más jogok megsértésének a tárgya, amelyekért VIDMORE FELELHETŐ, az ENGEDÉLY JOGOSÍTÓJA MEGFELELŐ ÉS MEGFELELŐ FOGLALÁSOKKÁT FOGLAL A FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS A TERMÉK RENDSZERÉNEK FELHASZNÁLÁSÁNAK MEGTÖRTÉNÉSE ). A VIDMORE INGYENESEN CSATLAKOZHAT VAGY FRISSÍTETT VAGY MÓDOSÍTOTT TERMÉKET ENGEDÉLYEZHET. Ilyen körülmények között a VIDMORE nem viselhet más kötelezettségeket Önnel szemben.

12. szakasz: Exportellenőrzés

Az Egyesült Államok ellenőrzi a termékek és információk exportját. Ön vállalja, hogy betartja ezeket a korlátozásokat, és nem exportálja vagy exportálja újra a Terméket az exportellenőrzési törvények által tiltott országokba vagy személyekbe. A Termék letöltésével Ön elfogadja, hogy nem olyan országban tartózkodik, ahol az ilyen export tilos, vagy olyan személy vagy szervezet, amelybe az ilyen export tilos. Ön felelős azért, hogy a termék behozatalával, kivitelével vagy újrakivitelével kapcsolatban a helyi joghatóság törvényeit betartsa.

13. szakasz: Adók

Ön felel a Termék licencével kapcsolatos összes értékesítési, felhasználási és hasonló adó megfizetéséért.

14. szakasz: Felmondás

Minden más jog sérelme nélkül a Vidmore felmondhatja ezt a megállapodást, ha nem tartja be az itt meghatározott feltételeket. Ilyen esetben meg kell semmisítenie a birtokában lévő Termék összes példányát.

15. szakasz: Vegyes

A VIDMORE NEM engedi meg, hogy termékeinket bármi olyanra felhasználja, amely megsérti a helyi törvényeket, vagy megsérti a pártok jogait vagy szellemi tulajdonát. HA SZOFTVEREINKET HASZNÁLJA JOGTALAN TEVÉKENYSÉGRE VAGY MÁSOK JOGAIT SÉRTENI, A KÖVETKEZŐ EREDMÉNY A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZIK. Ha nem ért egyet ezzel a ténnyel, kérjük, ne telepítse és / vagy ne használja a szoftver programot.

A serdülők nem használhatják a Vidmore által nyújtott szolgáltatásokat az illegális, obszcén, pornográf és egyéb közrendet és erkölcsöt sértő tartalmak böngészésére.

A törvény által megengedett legnagyobb mértékben a végső értelmezést a mi belátásunk szerint bízzuk. Ha bármilyen kérdése van ezzel az EULA-val kapcsolatban, vagy ha bármilyen okból kapcsolatba szeretne lépni Vidmore-val, forduljon hozzánk bizalommal: support@vidmore.com

Bezárás Pop