SLUTBRUGERLICENSAFTALE (EULA)

Sidst opdateret: 21. marts 2019

LÆS VENLIGST DENNE AFTALE NÆRT, FØR DU FORTSÆTTER DOWNLOADEN OG INSTALLATIONEN AF SOFTWAREPROGRAMMET, DER ER IDENTIFICERET OVER, OG ALLE TILKNYTTEDE SOFTWAREKOMPONENTER, MEDIER, PRINTEDE MATERIALER ELLER ANDEN RELATERET ELEKTRONISK DOKUMENT. FOR AT UDFYRE DIN BESTILLING FOR DET PRODUKT, DU ER BEDT OM, SKAL DU FØRST ACCEPTERE BETINGELSERNE OG BETINGELSERNE I DENNE AFTALE. VED AT GØRE DET, ELLER ANDET INSTALLATION, KOPIERING ELLER BRUG AF PRODUKTET, ACCEPTERER DU BINDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. DENNE AFTALE REPRÆSENTERER HELE AFTALEN VEDRØRENDE PRODUKTET MELLEM DIG OG VIDMORE, OG DET UNDERSTYRDER ALTIDIGT FORSLAG, AFTALE, REPRÆSENTATION ELLER FORSTÅELSE MELLEM PARTERNE. Denne aftale indeholder en voldgiftsbestemmelse.

Afsnit 1: Intellektuel ejendomsret

Produktet er beskyttet af ophavsret og andre love om intellektuel ejendomsret, og alle intellektuelle ejendomsrettigheder til og til produktet tilhører Vidmore og dets datterselskaber. Yderligere er alle rettigheder, ejendomsret og interesser, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, til og til det indhold, som der kan tilgås via brug af produktet, den respektive indholdsejers ejendom og kan beskyttes af gældende ophavsret eller andre love om intellektuel ejendom og traktater. Denne aftale giver dig ingen rettigheder til at bruge sådant indhold. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig, forbeholdes Vidmore. Produktet er kun licenseret til dig og ikke solgt. Du må ikke reproducere, offentliggøre, transmittere, ændre, oprette afledte værker fra, offentligt vise eller offentligt udføre produktet. Kopiering eller opbevaring af produktet på anden måde end som udtrykkeligt er tilladt i afsnit 2 nedenfor er forbudt, medmindre du får forudgående skriftlig tilladelse fra Vidmore.

Afsnit 2: Licensbevilling og forbudt brug

Vidmore giver dig hermed med forbehold af vilkårene og betingelserne i denne aftale en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlicensierbar licens til at bruge det antal kopier af produktet, som du har betalt på det tilsvarende antal computere, køre en gyldigt licenseret kopi af det operativsystem, som produktet er designet til, til din personlige brug eller til din virksomheds interne forretningsbrug. Du kan fremstille en enkelt kopi af produktet til arkiveringsformål og må kun bruge en sådan kopi, når den originale kopi ikke er i brug. Du må ikke fjerne eller ændre meddelelser om ophavsret på nogen kopier af produktet. Du må ikke bruge produktet på et computernetværk eller tillade samtidig brug af produktet af mere end en person. Du må ikke leje, lease eller på anden måde overføre produktet. Medmindre loven tillader det, må du ikke reverse engineering, dekompilere eller adskille produktet eller forsøge at gøre det. Enhver supplerende kode, som Vidmore måtte give dig i forbindelse med supporttjenester, der er aftalt mellem parterne, betragtes som en del af produktet og er underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale. Du skal overholde alle gældende love vedrørende brug af produktet.

Afsnit 3: Prøveversion

Hvis du har modtaget, downloadet og / eller installeret en prøveversion af produktet og hermed får en evalueringslicens for produktet, må du kun bruge produktet til evalueringsformål og kun i den enkelte gældende evalueringsperiode, medmindre andet er angivet, fra datoen for den første installation. Enhver brug af produktet til andre formål eller ud over den gældende evalueringsperiode er strengt forbudt.

Afsnit 4: Installation

Du kan installere en kopi af det licenserede produkt på en enkelt enhed. Du skal være den primære bruger af den enhed, hvor det licenserede produkt er installeret. Denne aftale gælder for alle installationer af det licenserede produkt. Installation af det licenserede produkt på to eller flere enheder er forbudt. Du kan købe og installere flere licenser, hvis du vil installere software på to eller flere enheder. Du er eneansvarlig for alle udgifter i forbindelse med installation og brug af det Licenserede Produkt.

Afsnit 5: Program til forbedring af software

Vidmore er forpligtet til at beskytte dit privatliv til enhver tid, medmindre andet er bestemt i denne aftale. Denne erklæring forklarer den anonyme dataindsamlingsproces og brugsmetoder til Vidmores software forbedringsprogram.

For at levere og forbedre Produktet, dets funktioner og brugeroplevelse vil Vidmore automatisk indsamle, vedligeholde, behandle og bruge oplysninger om den måde, hvorpå de forskellige moduler og funktioner i Vidmore Product bruges. Oplysninger indsamles også anonymt med henblik på statistisk analyse om produktbrug.

Vidmore bruger kun sådanne oplysninger med det formål at give slutbrugerne den bedst mulige softwareoplevelse. De indsamlede data vil ikke blive videregivet, delt, solgt, handlet eller lejet til nogen tredjepart til markedsføringsformål. For brugere, der ikke ønsker at aktivere denne service, kan du fravælge i menuen Avancerede indstillinger under installationsprocessen.

Afsnit 6: Aktivering

Det licenserede produkt indeholder teknologiske foranstaltninger, der er designet til at forhindre dets ulicenserede eller ulovlige anvendelse. Det Licenserede Produkt kan indeholde håndhævelsesteknologi, der begrænser Licenstagerens mulighed for at installere og afinstallere det Licenserede Produkt på en maskine til ikke mere end et endeligt antal gange, i et begrænset antal enheder og i en defineret tidsperiode, der er angivet af den købte Licens. Det licenserede produkt kræver muligvis aktivering under installationen og i dokumentationen. Hvis en eller flere af sådanne gældende aktiveringsprocedurer ikke følges, kan det Licenserede Produkt kun fungere i en begrænset periode. Hvis aktivering er påkrævet, men Licenstager ikke fuldfører aktivering inden for den begrænsede tidsperiode, der er angivet i Dokumentationen eller forklaret under installationen, ophører det Licenserede Produkt med at fungere, indtil aktivering er afsluttet, hvormed funktionalitet gendannes. Hvis Licenstager har problemer med aktiveringsprocessen, kan Licenstager kontakte Vidmore kundeservice for support.

Afsnit 7: Licensoverførsel

Licenstager må ikke leje, lease, låne, sælge, tildele, underlicensere, omfordele eller overføre det Licenserede Produkt eller den Licens, der er givet ved denne EULA uden forudgående skriftligt samtykke fra Vidmore.

Afsnit 8: Begrænset garanti

Vidmore garanterer og repræsenterer over for dig, at Produktet i det væsentlige vil være i overensstemmelse med og fungere i overensstemmelse med dets dokumentation i en periode på tredive (30) dage fra den dato, hvor du accepterer vilkårene i denne Aftale og fuldfører download af Produktet (“Garantiperiode ”). Denne begrænsede garanti gælder kun, hvis afvigelsen rapporteres til Vidmore i garantiperioden, og hvis Vidmore er i stand til at bekræfte den væsentlige manglende overensstemmelse. Det er ugyldigt, hvis produktets manglende overensstemmelse er resultatet af ulykke, misbrug, forkert anvendelse eller upassende brug af produktet. Det eksklusive middel til overtrædelse af denne garanti er efter Vidmores valg enten (i) reparation eller udskiftning af produktet; eller (ii) en tilbagebetaling af den eventuelle pris, som du har betalt for at give licens til produktet.

Afsnit 9: Ansvarsfraskrivelse

UDEN BESTEMMELSERNE I AFSNIT 4 OVER, ER PRODUKTET LICENSERET PÅ EN "AS IS" OG "MED ALLE FEJL" GRUNDLAG UDEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR ALLE SLAG. HELE RISIKOEN FOR KVALITETEN OG YDELSEN FOR PRODUKTET ER MED DIG, OG BØR PRODUKTET VISE MANGULERET, DU OG IKKE VIDMORE ANTAGER HELE OMKOSTNINGEN FOR AL NØDVENDIG SERVICE ELLER REPARATION. I det omfang, loven tillader, fraskriver VIDMORE ALLE ANDRE GARANTIER PÅ PRODUKTET, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGSMÅLIGHED, IKKE-OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER OG PARTI RETTIGHEDER OG PART. YDERLIGERE GARANTERER VIDMORE IKKE ANSVAR FOR NØJAGTIGHEDEN ELLER FÆLLES AF EN INFORMATION, TEKST, GRAFIK, LINKS ELLER ANDRE VARER, DER INDEHOLDER I PRODUKTET. VIDMORE GIVER INGEN GARANTIER FOR ENHVER SKADE, DER KAN FORÅRSAGES AF OVERFØRSEL AF ET COMPUTERVIRUS, WORM, TIDSBOM, LOGISK BOM eller ANDRE SÅDAN COMPUTERPROGRAM. VIDMORE YDERLIGERE ANSVARSFRASKRIVER ALLE GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER FOR GODKENDTE BRUGERE ELLER FOR ALLE TREDJEPARTER. VARIGHEDEN FOR ENHVER STATUTORISK NØDVENDIG GARANTIPERIODE BEGRÆNSES TIL BEGRÆNSNINGEN AF DEN BEGRÆNSEDE GARANTI. Uanset det foregående kan du have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat og land til land.

Afsnit 10: Ansvarsfraskrivelse for følgeskader

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VIDMORE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, DER OVERSTÅR UDEN BRUG AF PRODUKTET ELLER UHAVET TIL BRUG AF PRODUKTET, INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING, COMPUTERFEJL, ARBEJDSSTOPPER ELLER EVENTUELLE MISKNINGER MULIGHEDEN FOR SÅDANE SKADER. FORDAG AT NOGLE STATER OG LANDE IKKE TILLADER EKSKLUSION ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGENDE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING gælder muligvis ikke for dig.

Afsnit 11: Ansvarsbegrænsning

VIDMORE SKAL INGEN ANSVAR I HENSYN TIL INDHOLDET AF PRODUKTET ELLER DELEN DERAF, INKLUDERENDE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL FEJL ELLER UDELADELSER, DER INDEHOLDES, LIBEL, OVERTRÆDELSE AF RETTIGHEDER FOR OFFENTLIGHED, PRIVACY, RETTIGHEDSRETTIGHEDER PRIVATLIV, SÆRLIGE RETTIGHEDER ELLER VIDEREGIVELSE AF FORTROLIG INFORMATION. VIDMORES ALMINDELIGE ANSVAR SKAL I intet tilfælde overstige den faktiske pris, der er betalt for produktet.

HVIS PRODUKTET ER NÆRMET OM EN TRUGET, POTENTIEL ELLER FAKTISK KRAV OM OVERTRÆDELSE AF EN ANDEN RET, SOM VIDMORE KAN VÆRE ANSVARLIG, GIVER LICENSOPTAGER PROMPT OG ANSVARLIGE UDFØRELSER FOR AT STOP BRUGE OG SLETTE PRODUKTEN RECEPT ). VIDMORE KAN LEVERE LICENSOPTAGER MED UDSKIFTNING ELLER OPDATERET ELLER MODIFICERET PRODUKT GRATIS. I SÅDAN OMSTANDIGHED SKAL VIDMORE IKKE BÆRE ANDRE FORPLIGTELSER FOR DIG.

Afsnit 12: Eksportkontrol

USA kontrollerer eksporten af produkter og information. Du accepterer at overholde sådanne begrænsninger og ikke eksportere eller reeksportere produktet til lande eller personer, der er forbudt i henhold til eksportkontroloven. Ved at downloade produktet accepterer du, at du ikke er i et land, hvor en sådan eksport er forbudt, eller at du er en person eller enhed, som en sådan eksport er forbudt til. Du er ansvarlig for overholdelse af lovgivningen i din lokale jurisdiktion vedrørende import, eksport eller reeksport af produktet.

Afsnit 13: Skatter

Du er ansvarlig for betaling af al moms, brug og lignende afgifter, der vedrører produktets licens.

Afsnit 14: Opsigelse

Uden at det berører andre rettigheder, kan Vidmore opsige denne aftale, hvis du ikke overholder vilkårene og betingelserne beskrevet heri. I et sådant tilfælde skal du ødelægge alle kopier af produktet i din besiddelse.

Afsnit 15: Diverse

VIDMORE tillader dig ikke at bruge vores produkt til at gøre noget, der krænker den lokale lovgivning eller krænker enhver parts rettigheder eller intellektuelle ejendom. HVIS DU BRUGER VORES SOFTWARE til at GØRE DEN ULOVLIGE AKTIVITET ELLER OVERTRÆDELSE AF ANDERS RETTIGHEDER, SKAL DET FØLGENDE RESULTAT PÅ DIN EGNE ANSVAR. HVIS DU ER UENIG I DETTE PUNKT, SKAL DU IKKE INSTALLERE OG / ELLER BRUGE SOFTWAREProduktet.

Unge må ikke bruge de tjenester, der leveres af Vidmore, til at gennemse indholdet af ulovlige, uanstændige, pornografiske og andre overtrædelser af den offentlige orden og moral.

I det maksimale omfang loven tillader, overlades den endelige fortolkning til vores skøn. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne EULA, eller hvis du ønsker at kontakte Vidmore af en eller anden grund, er du velkommen til at kontakte os: support@vidmore.com