UGOVOR O KRAJNJEM KORISNIKU (EULA)

Posljednje ažuriranje: 21. ožujka 2019

MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR PRIJE NASTAVKA PREUZIMANJA I UGRADNJE PROGRAMSKOG PROGRAMA IDENTIFICIRANOG GORE I BILO KOJIH POVEZANIH PROGRAMSKIH KOMPONENTI, MEDIJI, TISKANI MATERIJALI ILI OSTALI “ELEKTRONSKI DOKUMENTI“ ELEKTRONSKI DOKUMENT. DA biste DOPUNILI NARUDŽBU ZA PROIZVOD KOJI STE ZATRAŽILI, MORATE PRVO PRIHVATITI UVJETE I UVJETE OVOG UGOVORA. ČINJUĆI TAKO ILI INAČE INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM ILI KORIŠTENJEM PROIZVODA PRIHVATATE DA VAS OBVEZUJU UVJETI OVOG UGOVORA. OVAJ SPORAZUM PREDSTAVLJA CIJELI UGOVOR O PROIZVODU IZMEĐU VAS I VIDMOREA, I NADMAŠUJE SVAKI PRETHODNI PRIJEDLOG, SPORAZUM, ZASTUPANJE ILI RAZUMIJEVANJE IZMEĐU STRANAKA. OVAJ UGOVOR SADRŽI ODREDBU O ARBITRAŽI.

Odjeljak 1: Prava intelektualnog vlasništva

Proizvod je zaštićen autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu, a sva prava intelektualnog vlasništva na i nad Proizvodom pripadaju tvrtki Vidmore i njenim podružnicama. Nadalje, sva prava, naslov i interes, uključujući sva prava intelektualnog vlasništva, na i na sadržaj kojem se može pristupiti korištenjem Proizvoda vlasništvo je odgovarajućeg vlasnika sadržaja i mogu biti zaštićena primjenjivim autorskim pravima ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i ugovori. Ovaj vam ugovor ne daje nikakva prava na upotrebu takvog sadržaja. Sva prava koja vam nisu izričito dodijeljena pridržava Vidmore. Proizvod je licenciran samo za vas, a ne prodaje se. Ne možete reproducirati, objavljivati, prenositi, modificirati, stvarati izvedena djela iz proizvoda, javno ga prikazivati ili javno izvoditi. Kopiranje ili pohranjivanje Proizvoda osim onih koji su izričito dopušteni u Odjeljku 2 dolje zabranjeno je, osim ako prethodno dobijete pismeno odobrenje tvrtke Vidmore.

Odjeljak 2: Davanje licence i zabranjena uporaba

Vidmore vam ovim daje, podložno uvjetima ovog Ugovora, ograničenu, neisključivu, neprenosivu i nelicencibilnu licencu za korištenje broja kopija Proizvoda koje ste platili na odgovarajućem broju računala, pokretanje valjano licencirane kopije operativnog sustava za koji je proizvod dizajniran, za vašu osobnu upotrebu ili za internu poslovnu upotrebu vaše tvrtke. Možete izraditi jednu kopiju Proizvoda u arhivske svrhe i takvu kopiju možete koristiti samo kada izvorna kopija nije u upotrebi. Ne možete ukloniti niti izmijeniti bilo kakve obavijesti o autorskim pravima niti na jednoj kopiji Proizvoda. Ne možete koristiti Proizvod na računalnoj mreži ili dopustiti istodobnu upotrebu Proizvoda od više osoba. Ne možete unajmiti, unajmiti ili na drugi način prenijeti Proizvod. Ako to nije dopušteno zakonom, ne smijete vršiti inženjering, dekompilirati ili rastavljati Proizvod ili pokušati to učiniti. Bilo koji dodatni kôd koji vam Vidmore može pružiti u vezi s bilo kojim uslugama podrške o kojima su se stranke dogovorile smatrat će se dijelom Proizvoda i podložit će se odredbama i uvjetima ovog Ugovora. Morate se pridržavati svih važećih zakona koji se odnose na upotrebu Proizvoda.

Odjeljak 3: Probna verzija

Ako ste primili, preuzeli i / ili instalirali probnu verziju Proizvoda i ovime vam se dodjeljuje licenca za ocjenu proizvoda, možete ga koristiti samo u svrhu ocjene i samo tijekom jednog primjenjivog razdoblja ocjenjivanja, osim ako nije drugačije naznačeno, od datum početne instalacije. Bilo koja upotreba Proizvoda u druge svrhe ili izvan primjenjivog razdoblja ocjenjivanja strogo je zabranjena.

Odjeljak 4: Instalacija

Možete instalirati jednu kopiju Licenciranog proizvoda na jedan uređaj. Morate biti primarni korisnik uređaja na kojem je instaliran Licencirani proizvod. Ovaj Ugovor odnosi se na sve instalacije Licenciranog proizvoda. Instalacija Licenciranog proizvoda na dva ili više uređaja je zabranjena. Možete kupiti i instalirati više licenci ako želite instalirati softver na dva ili više uređaja. Vi ćete biti jedini odgovorni za sve troškove nastale instalacijom i korištenjem Licenciranog proizvoda.

Odjeljak 5: Program za poboljšanje softvera

Vidmore se obvezuje pomoći u zaštiti vaše privatnosti u svako doba, osim ako nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom. Ova izjava objašnjava postupak anonimnog prikupljanja podataka i prakse korištenja Programa za poboljšanje softvera tvrtke Vidmore.

Kako bi pružio i poboljšao Proizvod, njegove značajke i korisničko iskustvo, Vidmore će automatski prikupljati, održavati, obrađivati i koristiti informacije u vezi s načinom na koji se koriste različiti moduli i funkcionalnosti Vidmore proizvoda. Informacije se također prikupljaju anonimno u svrhu statističke analize upotrebe proizvoda.

Vidmore će takve podatke koristiti samo u svrhu pružanja krajnjim korisnicima najbolje moguće softversko iskustvo. Prikupljeni podaci neće se otkrivati, dijeliti, prodavati, trgovati niti iznajmljivati trećim stranama u marketinške svrhe. Za korisnike koji ne žele omogućiti ovu uslugu, tijekom postupka instalacije možete se odjaviti u izborniku naprednih opcija.

Odjeljak 6: Aktivacija

Licencirani proizvod sadrži tehnološke mjere namijenjene sprječavanju njegove nelicencirane ili ilegalne uporabe. Licencirani proizvod može sadržavati izvršnu tehnologiju koja ograničava sposobnost imaoca licence da instalira i deinstalira licencirani proizvod na stroj na najviše konačni broj puta, za konačni broj uređaja i tijekom određenog razdoblja određenog kupljenom licencom. Licencirani proizvod može zahtijevati aktivaciju tijekom instalacije i u dokumentaciji. Ako se ne slijedi bilo koji od takvih primjenjivih postupaka aktivacije, Licencirani proizvod može raditi samo određeno vrijeme. Ako je aktivacija potrebna, ali korisnik licence ne dovrši aktivaciju u ograničenom vremenskom razdoblju navedenom u Dokumentaciji ili objašnjenom tijekom instalacije, Licencirani proizvod prestat će funkcionirati dok se aktivacija ne dovrši, do kada će se funkcionalnost vratiti. Ako imatelj licence ima bilo kakvih problema s postupkom aktivacije, imatelj licence može se obratiti korisničkoj službi Vidmore za podršku.

Odjeljak 7: Prijenos licence

Vlasnik licence ne može unajmiti, unajmiti, posuditi, prodati, dodijeliti, podlicencirati, redistribuirati ili prenijeti licencirani proizvod ili licencu dodijeljenu ovim EULA-om bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Vidmore.

Odjeljak 8: Ograničeno jamstvo

Vidmore jamči i predstavlja vam da će se Proizvod bitno prilagoditi i raditi u skladu s njegovom dokumentacijom tijekom razdoblja od trideset (30) dana od datuma kada prihvatite uvjete ovog Ugovora i dovršite preuzimanje proizvoda („Jamstveno razdoblje“). ”). Ovo ograničeno jamstvo primjenjuje se samo ako se neskladnost prijavi Vidmoreu tijekom jamstvenog razdoblja i ako Vidmore može potvrditi značajnu nesukladnost. Ništavno je ako je neusklađenost Proizvoda rezultat nesreće, zlouporabe, pogrešne primjene ili neprimjerene uporabe Proizvoda. Ekskluzivni pravni lijek za kršenje ovog jamstva bit će, prema izboru tvrtke Vidmore, bilo (i) popravak ili zamjena Proizvoda; ili (ii) povrat cijene, ako postoji, koju ste platili za licenciranje Proizvoda.

Odjeljak 9: Izjava o jamstvu

PREMA ODREDBAMA ODJELJKA 4. GORNJE, PROIZVOD SE LICENCIRA NA OSNOVI „KAKO JEST“ I „SA SVIM KRETKAMA“ BEZ IKAKVIH IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJENIH JAMSTVA BILO KOJE VRSTE. CIJELI RIZIK KVALITETE I UČINKOVITOSTI PROIZVODA JE S VAMA I, TREBA LI SE DOKAZATI DA JE PROIZVOD NEDOSTATAN, A NE SMIJETE VIDMORE PREUZETI CIJELI TROŠKOVE POTREBNIH USLUGA ILI POPRAVKA. U ZEMLJI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, VIDMORE ODRICJA SVA OSTALA JAMSTVA NA PROIZVOD, NITI IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICIJSKA JAMSTVA PRODAJE, NEVRŠAVANJE PRAVA TREĆE STRANKE I LICA DALJE, VIDMORE NE JAMČI ILI PREUZIMA ODGOVORNOST ZA TOČNOST ILI CIJELOST BILO KOJIH INFORMACIJA, TEKSTA, GRAFIKE, VEZA ILI OSTALOG ARTIKLA SADRŽANOG U PROIZVODU. VIDMORE NE DAJE JAMSTVA POSTOJEĆI BILO KOJU ŠKODU KOJU MOŽE PROIZVODITI PRIJENOS RAČUNALNOG VIRUSA, CRVE, VREMENSKE BOMBE, LOGIČKE BOMBE ILI OSTALOG TAKOG RAČUNALNOG PROGRAMA. DALJE VIDMORE IZRIČITO ODRIČE BILO KOJE JAMSTVO ILI ZASTUPANJE OVLAŠTENIM KORISNICIMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI. TRAJANJE BILO KOJEG ZAKONO POTREBNOG GARANCIJSKOG RAZDOBLJA TREBA BITI OGRANIČENO POJMOM OGRANIČENOG JAMSTVA. BEZ RAZUMIRANJA NAPOKAZNOG, MOŽDA IMATE DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE I DRŽAVE DO DRŽAVE.

Odjeljak 10: Izjava o odricanju od posljedica štete

Ni pod kojim okolnostima više neće biti odgovorne za posledice ili slučajne štete, nastale zbog upotrebe proizvoda ili nemogućnosti upotrebe proizvoda, uključujući bez ograničenja, neuspjeh računara, rad zaustavljen u odnosu na bilo koji drugi slučaj MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. ZATO ŠTO NEKE DRŽAVE I ZEMLJE NE DOZVOLJUJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, GORNJA OGRANIČENJA MOŽDA NEĆE SE ODNOSITI NA VAS.

Odjeljak 11: Ograničenje odgovornosti

VIDMORE NE SMIJE ODGOVORITI U VEZI SADRŽAJA PROIZVODA ILI NJEGOVOG DIJELA, UKLJUČUJUĆI ALI NJEGA OGRANIČENE POGREŠKE ILI PROPUSTE U NJEMU, LIBEL, KRŠENJA PRAVA JAVNOSTI, PRIVATNOSTI, ZAŠTITA ZAKONA PRIVATNOST, MORALNA PRAVA ILI OTKRIVANJE POVJERLJIVIH PODATAKA. UKUPNA ODGOVORNOST VIDMOREA NIKADA NEĆE PRETEĆITI STVARNU CIJENU PLAĆENU ZA PROIZVOD.

AKO PROIZVOD PODLEŽE UGROŽENOJ, POTENCIJALNOJ ILI AKTUELNOJ PRITVORI KRŠENJA DRUGOGA PRAVA ZA KOJE VIDMORE MOŽE ODGOVORITI, LICENCIJAT ĆE POTREBITI I RAZUMNE NAPRETE DA PRESTANE KORISTITI I UKRATITI PROIZVOD PROIZVODA PRI PRODAVANJU PROIZVODA PRI PRODAVANJU PROIZVODA PRI PROIZVODI PROIZVODA PRI PROIZVODI PROIZVODA PRI PROIZVODI PROIZVODA PRI PROIZVODI ). VIDMORE MOŽDA BESPLATNO DOSTAVITI LICENCIJU ZAMJENOM ILI AŽURIRANIM ILI IZMENJENIM PROIZVODOM. U TAKOJ OKOLNOSTI VIDMORE VAM NE SMIJE DRUGE ODGOVORNOSTI.

Odjeljak 12: Kontrola izvoza

Sjedinjene Države kontroliraju izvoz proizvoda i informacija. Slažete se da ćete se pridržavati takvih ograničenja i da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Proizvod u zemlje ili osobe zabranjene prema zakonima o kontroli izvoza. Preuzimanjem Proizvoda pristajete da se ne nalazite u zemlji u kojoj je takav izvoz zabranjen ili ste osoba ili entitet kojem je takav izvoz zabranjen. Odgovorni ste za poštivanje zakona vaše lokalne jurisdikcije u vezi s uvozom, izvozom ili ponovnim izvozom Proizvoda.

Odjeljak 13: Porezi

Bit ćete odgovorni za plaćanje svih poreza na promet, upotrebu i slične poreze koji se odnose na licencu Proizvoda.

Odjeljak 14: Raskid

Ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava, Vidmore može raskinuti ovaj Ugovor ako se ne budete pridržavali ovdje navedenih uvjeta i odredbi. U tom slučaju morate uništiti sve kopije Proizvoda koje imate.

Odjeljak 15: Razno

VIDMORE NE DOZVOLJAVA DA KORISTITE NAŠ PROIZVOD DA BUDETE UČINILI ONO ŠTO KRŠI LOKALNI ZAKON ILI KRŠI PRAVA BILO KOJE STRANE ILI INTELEKTUALNU IMOVINU. AKO KORISTITE NAŠ SOFTVER ZA OBAVLJANJE NEZAKONITE AKTIVNOSTI ILI KRŠENJA TUĐIH PRAVA, SLJEDEĆI REZULTAT BIT ĆE NA VLASTITOJ ODGOVORNOSTI. AKO SE NE SLAŽETE S Ovim STAVKOM, MOLIMO VAS NE INSTALIRAJTE I / ILI KORISTITE PROGRAMSKI PROIZVOD.

Adolescenti ne smiju koristiti usluge koje pruža Vidmore za pregledavanje sadržaja bilo kojeg nezakonitog, opscenog, pornografskog i drugog kršenja javnog reda i morala.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, konačno tumačenje prepušteno je našem nahođenju. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim EULA-om ili ako iz bilo kojeg razloga želite kontaktirati Vidmore, slobodno nas kontaktirajte: support@vidmore.com

Zatvoriti Pop