Navigare

termeni si conditii

Ultima actualizare: 19 martie 2019

Vidmore oferă informații și produse pe acest site web, sub rezerva următoarelor termeni și condiții. Accesând acest site, sunteți de acord să fiți legat de acești termeni și condiții. Vidmore își rezervă dreptul de a modifica acești termeni și condiții, precum și produsele, serviciile, prețurile și programele menționate în acest site în orice moment, la discreția sa, fără notificare prealabilă. Vidmore își rezervă dreptul de a solicita toate căile de atac disponibile prin lege și în echitate pentru orice încălcare a acestor termeni și condiții. Orice drept care nu este acordat în mod expres aici este rezervat.

Drepturi de autor

© 2019 Vidmore. Toate drepturile rezervate.

Tot conținutul („INFORMAȚII”) de pe acest site web, inclusiv textul, designul, aspectul, software-ul și alte lucrări sunt protejate prin drepturi de autor. Cu excepția cazului în care este permis în mod specific, nicio porțiune a acestui site web nu poate fi distribuită sau reprodusă prin orice mijloace sau sub orice formă, fără permisiunea prealabilă scrisă a Vidmore. Permisiunea de utilizare a conținutului poate fi acordată de la caz la caz.

Mărci comerciale

Toate produsele și serviciile, inclusiv siglele și cuvintele menționate pe acest site web sunt mărci comerciale sau drept de proprietate intelectuală al Vidmore. Acestea pot fi utilizate numai cu permisiunea scrisă prealabilă a Vidmore în fiecare caz specific. Utilizarea mărcii comerciale Vidmore în scopuri comerciale fără permisiunea prealabilă scrisă a Vidmore va constitui încălcarea mărcii comerciale și concurența neloială, cu încălcarea legii.

Utilizarea software-ului

Software-ul și documentația însoțitoare disponibile pentru descărcare de pe acest site sunt lucrarea protejată prin drepturi de autor a Vidmore. Utilizarea software-ului este guvernată de termenii Acordului de licență pentru utilizatorul final, care este însoțit de software. Nu veți putea descărca, instala sau utiliza niciun software Vidmore dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui Acord de licență pentru utilizatorul final.

Utilizarea informațiilor site-ului web

Cu excepția cazului în care se indică altfel pe acest site, puteți vizualiza, imprima, copia și distribui informații pe acest site sub rezerva următoarelor termeni și condiții:

1. Informațiile pot fi utilizate exclusiv în scopuri personale necomerciale.

2. Orice porțiune sau întreaga copie a informațiilor din acest site trebuie să includă toate notificările privind drepturile de autor și notificările de proprietate în aceeași formă și manieră ca în original.

3. Informațiile nu pot fi modificate în niciun fel.

4. Vidmore își rezervă dreptul de a revoca o astfel de autorizație în orice moment, iar utilizarea informațiilor site-ului nostru web va fi întreruptă imediat după notificarea de la Vidmore.

5. Informațiile specificate mai sus nu includ aspectul sau designul acestui site web. Elementele acestui site sunt protejate prin îmbrăcăminte comercială sau alte legi și nu pot fi imitate sau reproduse în totalitate sau parțial.

6. Informațiile specificate mai sus nu includ logo-uri, grafică, sunete, videoclipuri sau imagini de pe acest site web, care pot fi reproduse sau distribuite numai atunci când este permis în mod expres de Vidmore.

Părere

Orice comentarii, bilete de asistență sau materiale trimise către Vidmore, inclusiv feedback fără limitare, precum întrebări, comentarii, sugestii sau orice informații conexe cu privire la Software, acest site web sau orice alte produse, programe sau servicii ale Vidmore („Feedback”), trebuie să fie considerat neconfidențial. Vidmore nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la un astfel de feedback și va fi liber să reproducă, să utilizeze, să dezvăluie, să expună, să afișeze, să transforme, să creeze lucrări derivate și să distribuie feedbackul către alții fără limitare și va fi liber să folosească orice idee, concepte, cunoștințe tehnice sau tehnici conținute în astfel de feedback pentru orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor care încorporează un astfel de feedback.

Link-uri către site-uri web ale unor terțe părți

Anumite linkuri conținute în acest site web care se referă la alte site-uri web ale unor terțe părți nu controlează Vidmore. Nu facem nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită, cu privire la operațiunea inclusă în alte site-uri web. Numele companiilor și produselor reale de pe acest site web pot fi mărci comerciale ale proprietarilor respectivi.

Garanții și declinări de responsabilitate

TOATE INFORMAȚIILE DE PE ACEST SITE WEB SAU PRIN ACEST SITE WEB SUNT FURNIZATE PE BAZA „AS-IS” ȘI „AS DISPONIBIL”. TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, SUNT EXCLUSE (INCLUSIV, DAR NU SE LIMITEAZĂ LA EXCLUDEREA ORICĂROR GARANȚII IMPLICITE DE VANZABILITATE ȘI ADEVĂRARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR). INFORMAȚIILE DE PE SITE POT CONȚINE ERORI, PROBLEME SAU ALTE LIMITĂRI. MODIFICĂRI S-AU FĂCUT PERIODIC ÎN INFORMAȚIILE DE ACUM. Oricum, VIDMORE nu își asumă niciun angajament pentru actualizarea materialelor de pe acest site. VIDMORE NU ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE PENTRU ERORI SAU OMISIUNI ÎN INFORMAȚII SAU SOFTWARE SAU ALTE DOCUMENTE CARE SUNT REFERINȚE DE SAU LEGATE DE ACEST SITE WEB. NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU NICI UN DAUNE INDIRECTĂ, SPECIALĂ, INCIDENTALĂ SAU CONSECUȚIALĂ (INCLUSIV DAUNE PENTRU PIERDEREA AFACERILOR, PIERDEREA PROFITURILOR, LITIGIUNILOR SAU ASEMENATE) FIE BAZAT PE ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI, TORT (INCLUSIV NEGLIGENȚA), RESPONSABILITATEA PRODUSULUI SAU ALTĂ, CHIAR DACĂ ESTE AVIZAT DE POSSIBILITATEA AȘTEI DAUNE. LIMITĂRILE DAUNELOR STABILITE PENTRU MAI SUS sunt elemente fundamentale ale bazei afacerii dintre noi și dumneavoastră.

NU AM OFERI ACEST SITE ȘI INFORMAȚII FĂRĂ ASTE LIMITĂRI. FĂRĂ REPREZENTĂRI, GARANȚII SAU GARANȚII ORICE SUNT FĂCUTE CU PRIVIRE LA ACuratețea, ADECVĂȚIA, FIABILITATEA, ACTUALITATEA, COMPLETITATEA, ADECVAREA SAU APLICABILITATEA INFORMAȚIILOR LA O SITUAȚIE PARTICULARĂ. UNELE STATUTE DE STAT SE POATE APLICA PRIVIND LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII.

Toate responsabilitățile și răspunderea pentru orice daune cauzate de viruși conținute în fișierele electronice ale acestui site sunt renunțate. Utilizatorul este sfătuit să facă propriile aranjamente pentru protecția resurselor computerului său împotriva acestor viruși.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări referitoare la această notificare sau dacă doriți să contactați Vidmore din orice motiv, vă rugăm să vizitați Centrul nostru de asistență pentru clienți pentru ajutor.