Πλοήγηση

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (EULA)

Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαρτίου 2019

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕΣΑ, ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΥΛΟ Ή ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΤΙΟ. Για να συμπληρώσετε την παραγγελία σας για το προϊόν που ζητήσατε, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ τους ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ, Ή ΑΛΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗΝ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ VIDMORE, ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΗ Διαιτησίας.

Ενότητα 1: Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Προϊόν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εντός και προς το Προϊόν ανήκουν στη Vidmore και τις θυγατρικές της. Επιπλέον, όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και τα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εντός και προς το περιεχόμενο στο οποίο μπορεί να προσπελαστεί μέσω της χρήσης του Προϊόντος είναι ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου περιεχομένου και μπορεί να προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων πνευματικών δικαιωμάτων και Συνθήκες. Αυτή η Συμφωνία δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα χρήσης αυτού του περιεχομένου. Όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ρητά διατηρούνται από τη Vidmore. Το Προϊόν διαθέτει άδεια μόνο για εσάς και δεν πωλείται. Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, να προβάλλετε δημόσια ή να εκτελέσετε δημόσια το Προϊόν. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αποθήκευση του Προϊόντος εκτός από το ρητά που επιτρέπεται στην Ενότητα 2 παρακάτω, εκτός εάν λάβετε προηγούμενη γραπτή άδεια από τη Vidmore.

Ενότητα 2: Χορήγηση άδειας και απαγορευμένες χρήσεις

Με την παρούσα, σας παραχωρεί, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας, μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη αδειοδοτούμενη άδεια χρήσης του αριθμού αντιγράφων του Προϊόντος που έχετε πληρώσει στον αντίστοιχο αριθμό υπολογιστών, να εκτελεί ένα έγκυρα αντίγραφο του λειτουργικού συστήματος για το οποίο σχεδιάστηκε το προϊόν, για προσωπική σας χρήση ή για εσωτερική επιχειρηματική χρήση της εταιρείας σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μόνο αντίγραφο του Προϊόντος για αρχειοθετημένους σκοπούς και να χρησιμοποιήσετε αυτό το αντίγραφο μόνο όταν το αρχικό αντίγραφο δεν χρησιμοποιείται. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων σε αντίγραφα του Προϊόντος. Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος σε δίκτυο υπολογιστή ή η ταυτόχρονη χρήση του προϊόντος από περισσότερα από ένα άτομα. Δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, η μίσθωση ή η μεταφορά με άλλο τρόπο του Προϊόντος. Εκτός εάν επιτρέπεται από το νόμο, δεν επιτρέπεται η αναστροφή μηχανικής, η αποσύνθεση ή η αποσυναρμολόγηση του Προϊόντος ή η απόπειρα να το κάνετε. Οποιοσδήποτε συμπληρωματικός κωδικός που μπορεί να σας παρέχει η Vidmore σε σχέση με οποιεσδήποτε υπηρεσίες υποστήριξης συμφωνήθηκαν μεταξύ των μερών, θα θεωρείται μέρος του Προϊόντος και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με τη χρήση του Προϊόντος.

Ενότητα 3: Δοκιμαστική έκδοση

Εάν έχετε λάβει, κατεβάσει ή / και εγκαταστήσει μια δοκιμαστική έκδοση του Προϊόντος και σας έχει δοθεί άδεια αξιολόγησης για το Προϊόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν μόνο για σκοπούς αξιολόγησης και μόνο κατά τη διάρκεια της ενιαίας ισχύουσας περιόδου αξιολόγησης, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, από την ημερομηνία της αρχικής εγκατάστασης. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του Προϊόντος για άλλους σκοπούς ή πέραν της ισχύουσας περιόδου αξιολόγησης.

Ενότητα 4: Εγκατάσταση

Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του προϊόντος με άδεια χρήσης σε μία μόνο συσκευή. Πρέπει να είστε ο κύριος χρήστης της συσκευής στην οποία είναι εγκατεστημένο το προϊόν με άδεια χρήσης. Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις του Προϊόντος με άδεια χρήσης. Απαγορεύεται η εγκατάσταση του προϊόντος με άδεια χρήσης σε δύο ή περισσότερες συσκευές. Μπορείτε να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε πολλές άδειες, εάν θέλετε να εγκαταστήσετε λογισμικό σε δύο ή περισσότερες συσκευές. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα έξοδα που προκύπτουν κατά την εγκατάσταση και τη χρήση του Προϊόντος με άδεια χρήσης.

Ενότητα 5: Πρόγραμμα βελτίωσης λογισμικού

Η Vidmore δεσμεύεται να συμβάλλει στην προστασία του απορρήτου σας ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Συμφωνία. Αυτή η δήλωση εξηγεί την ανώνυμη διαδικασία συλλογής δεδομένων και τις πρακτικές χρήσης για το Πρόγραμμα βελτίωσης λογισμικού του Vidmore.

Προκειμένου να παρέχει και να βελτιώνει το Προϊόν, τις δυνατότητές του και την εμπειρία του χρήστη, η Vidmore θα συλλέγει αυτόματα, θα συντηρεί, θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι διάφορες ενότητες και λειτουργίες του Προϊόντος Vidmore. Οι πληροφορίες συλλέγονται επίσης ανώνυμα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.

Η Vidmore θα χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες μόνο για να παρέχει στους τελικούς χρήστες την καλύτερη δυνατή εμπειρία λογισμικού. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα αποκαλυφθούν, κοινοποιηθούν, πωληθούν, ανταλλαχθούν ή ενοικιαστούν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς. Για χρήστες που δεν επιθυμούν να ενεργοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το μενού επιλογών για προχωρημένους κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Ενότητα 6: Ενεργοποίηση

Το προϊόν με άδεια χρήσης περιέχει τεχνολογικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη ή παράνομη χρήση του. Το Προϊόν με Άδεια Χρήσης ενδέχεται να περιέχει τεχνολογία επιβολής που περιορίζει τη δυνατότητα του Δικαιούχου Άδειας Χρήσης να εγκαταστήσει και να απεγκαταστήσει το Προϊόν με Άδεια Χρήσης σε ένα μηχάνημα μόνο σε ένα πεπερασμένο αριθμό φορών, για έναν πεπερασμένο αριθμό συσκευών και για μια καθορισμένη χρονική περίοδο που ορίζεται από την Άδεια που αγοράστηκε. Το προϊόν με άδεια χρήσης ενδέχεται να απαιτεί ενεργοποίηση κατά την εγκατάσταση και στην τεκμηρίωση. Εάν δεν ακολουθηθεί κάποια από τις σχετικές διαδικασίες ενεργοποίησης, το Προϊόν με άδεια χρήσης μπορεί να λειτουργεί μόνο για μια πεπερασμένη χρονική περίοδο. Εάν απαιτείται ενεργοποίηση, αλλά ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν ολοκληρώσει την ενεργοποίηση εντός της πεπερασμένης χρονικής περιόδου που ορίζεται στην Τεκμηρίωση ή εξηγείται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το Προϊόν με Άδεια Χρήσης θα σταματήσει να λειτουργεί έως ότου ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση, οπότε θα αποκατασταθεί η λειτουργικότητα του χρόνου. Εάν ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης έχει κάποιο πρόβλημα με τη διαδικασία ενεργοποίησης, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών της Vidmore για υποστήριξη.

Ενότητα 7: Μεταβίβαση άδειας

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δεν μπορεί να ενοικιάσει, να μισθώσει, να δανείσει, να πουλήσει, να εκχωρήσει, να εκχωρήσει εκ νέου άδεια, να αναδιανείμει ή να μεταβιβάσει το Αδειοδοτημένο Προϊόν ή την Άδεια που παραχωρείται από την παρούσα EULA χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Vidmore.

Ενότητα 8: Περιορισμένη εγγύηση

Η Vidmore εγγυάται και σας δηλώνει ότι το Προϊόν θα συμμορφωθεί ουσιαστικά και θα λειτουργεί σύμφωνα με την τεκμηρίωσή του για περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποδοχής των όρων της παρούσας Συμφωνίας και ολοκλήρωσης της λήψης του Προϊόντος («Περίοδος Εγγύησης) "). Αυτή η Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο εάν η μη συμμόρφωση έχει αναφερθεί στη Vidmore κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης και εάν η Vidmore είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την ουσιαστική μη συμμόρφωση. Είναι άκυρο εάν η μη συμμόρφωση του Προϊόντος είναι αποτέλεσμα ατυχήματος, κατάχρησης, εσφαλμένης εφαρμογής ή ακατάλληλης χρήσης του Προϊόντος. Η αποκλειστική αποκατάσταση της παραβίασης αυτής της εγγύησης θα είναι, κατ 'επιλογή της Vidmore, είτε (i) η επισκευή ή η αντικατάσταση του Προϊόντος. ή (ii) επιστροφή της τιμής, εάν υπάρχει, την οποία πληρώσατε για την άδεια χρήσης του Προϊόντος.

Ενότητα 9: Αποποίηση εγγύησης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΕΩΣΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Ή ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΣ ΟΛΟΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΣΑΣ, ΚΑΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΤΕ ΤΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΠΟΚΡΙΝΕΙ ΟΛΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΑΛΛΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Ή ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ, ΓΡΑΦΙΚΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. Η VIDMORE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕ ΒΛΑΒΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΤΟΥ WORM, της TIME BOMB, του LOGIC BOMB, Ή ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. VIDMORE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΧΩΡΑ

Ενότητα 10: Αποποίηση συνεπαγόμενων ζημιών

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Επειδή Μερικά κράτη και χώρες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης για συνεπαγόμενες ή εμπιστευτικές ζημίες, ο παραπάνω περιορισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε εσάς.

Ενότητα 11: Περιορισμός ευθύνης

Η VIDMORE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟ, ΛΙΒΗ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ VIDMORE ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΗΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ΑΔΕΙΑ, Η ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ). VIDMORE ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Ή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΑΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΟ VIDMORE ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΕΣΑΣ.

Ενότητα 12: Έλεγχος εξαγωγών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν την εξαγωγή προϊόντων και πληροφοριών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους περιορισμούς και να μην εξάγετε ή επανεξάγετε το Προϊόν σε χώρες ή πρόσωπα που απαγορεύονται σύμφωνα με τους νόμους ελέγχου των εξαγωγών. Με τη λήψη του Προϊόντος, συμφωνείτε ότι δεν βρίσκεστε σε χώρα όπου απαγορεύεται η εξαγωγή ή ότι είστε πρόσωπο ή οντότητα στην οποία απαγορεύεται η εξαγωγή. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους της τοπικής σας δικαιοδοσίας σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή του Προϊόντος.

Τμήμα 13: Φόροι

Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των πωλήσεων, χρήσης και παρόμοιων φόρων που σχετίζονται με την άδεια χρήσης του Προϊόντος.

Ενότητα 14: Τερματισμός

Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, η Vidmore μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία εάν δεν συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Προϊόντος που έχετε στην κατοχή σας.

Ενότητα 15: Διάφορα

Η VIDMORE ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΤΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ, ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΤΕ ΚΑΙ / Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Οι έφηβοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχει η Vidmore για να περιηγηθούν στο περιεχόμενο τυχόν παράνομων, άσεμνων, πορνογραφικών και άλλων παραβιάσεων της δημόσιας τάξης και των ηθών.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η τελική ερμηνεία εναπόκειται στη διακριτική μας ευχέρεια. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την EULA, ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Vidmore για οποιονδήποτε λόγο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: support@vidmore.com

Κλείσε Κρότος