Πλοήγηση

όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2019

Η Vidmore παρέχει πληροφορίες και προϊόντα σε αυτόν τον ιστότοπο, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η Vidmore διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις τιμές και τα προγράμματα που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση. Η Vidmore διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όλα τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα από το νόμο και τα ίδια κεφάλαια για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν διατηρείται.

Πνευματική ιδιοκτησία

© 2019 Vidmore. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Όλο το περιεχόμενο ("ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ") σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, του σχεδιασμού, της διάταξης, του λογισμικού και άλλων έργων προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Εκτός εάν επιτρέπεται συγκεκριμένα, κανένα τμήμα αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί να διανεμηθεί ή να αναπαραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Vidmore. Η άδεια χρήσης περιεχομένου μπορεί να χορηγείται κατά περίπτωση.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των λογότυπων και των λέξεων που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εμπορικά σήματα ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Vidmore. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την προηγούμενη γραπτή άδεια του Vidmore σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Η χρήση του εμπορικού σήματος Vidmore για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Vidmore θα συνιστά παραβίαση εμπορικού σήματος και αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση του νόμου.

Χρήση λογισμικού

Το λογισμικό και τα συνοδευτικά έγγραφα που διατίθενται για λήψη από αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας της Vidmore. Η χρήση του λογισμικού διέπεται από τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη, η οποία συνοδεύεται από το λογισμικό. Δεν θα μπορείτε να κάνετε λήψη, εγκατάσταση ή χρήση οποιουδήποτε λογισμικού Vidmore εκτός εάν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη.

Χρήση πληροφοριών ιστότοπου

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να προβάλετε, να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε και να διανείμετε πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για μη εμπορικούς προσωπικούς σκοπούς.

2. Οποιοδήποτε τμήμα ή ολόκληρο το αντίγραφο των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας με την ίδια μορφή και τρόπο όπως στο πρωτότυπο.

3. Οι πληροφορίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν με κανέναν τρόπο.

4. Η Vidmore διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της εξουσιοδότησης ανά πάσα στιγμή και η χρήση των πληροφοριών του ιστότοπού μας θα διακοπεί αμέσως μετά από ειδοποίηση από τη Vidmore.

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω δεν περιλαμβάνουν τη διάταξη ή το σχεδιασμό αυτού του ιστότοπου. Στοιχεία αυτής της ιστοσελίδας προστατεύονται από εμπορικές ενδυμασίες ή άλλους νόμους και δεν μπορούν να μιμηθούν ή να αναπαραχθούν εν όλω ή εν μέρει.

6. Οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω δεν περιλαμβάνουν λογότυπα, γραφικά, ήχους, βίντεο ή εικόνες σε αυτόν τον ιστότοπο, τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν ή να διανεμηθούν μόνο όταν επιτρέπεται ρητά από τη Vidmore.

Ανατροφοδότηση

Τυχόν σχόλια, εισιτήρια υποστήριξης ή υλικό που αποστέλλεται στη Vidmore, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό σχόλια, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες σχετικά με το Λογισμικό, αυτόν τον ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλα προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες της Vidmore ("Σχόλια"), θα θεωρείται μη εμπιστευτικό. Η Vidmore δεν θα έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σχετικά με αυτά τα Σχόλια και θα είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει, να εκθέτει, να εμφανίζει, να μεταμορφώνει, να δημιουργεί παράγωγα έργα και να διανέμει τα Σχόλια σε άλλους χωρίς περιορισμό και είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε τέτοια Σχόλια για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό στην ανάπτυξη, κατασκευή και εμπορία προϊόντων που ενσωματώνουν τέτοια Σχόλια.

Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων

Ορισμένοι σύνδεσμοι που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο που αναφέρονται σε άλλους ιστότοπους τρίτων δεν έχουν τον έλεγχο της Vidmore. Δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τη λειτουργία που περιλαμβάνεται σε άλλους ιστότοπους. Τα ονόματα των πραγματικών εταιρειών και προϊόντων σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Εγγυήσεις και αποποιήσεις ευθυνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ" ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΘΕΝΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ). ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ. Ωστόσο, το VIDMORE δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά σε αυτήν την τοποθεσία. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ VIDMORE ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΝ ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑ Ή ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΟΜΟΕΙΔΕΣ). ΤΙ ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΦΟΡΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ), ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΑΣ.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΟΧΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Αποποιείται κάθε ευθύνη και ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ιούς που περιέχονται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτού του ιστότοπου. Συνιστάται στον χρήστη να κάνει τις δικές του ρυθμίσεις για την προστασία των πόρων του υπολογιστή του από τέτοιους ιούς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τη Vidmore για οποιονδήποτε λόγο, επισκεφθείτε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για βοήθεια.