Navigatie

algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 19 maart 2019

Vidmore verstrekt informatie en producten op deze website, met inachtneming van de volgende voorwaarden. Door deze site te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Vidmore behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en de producten, diensten, prijzen en programma's die op deze site worden vermeld, op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Vidmore behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen te zoeken die wettelijk en in billijkheid beschikbaar zijn voor elke overtreding van deze voorwaarden. Elk recht dat hierin niet uitdrukkelijk wordt verleend, is voorbehouden.

auteursrechten

© 2019 Vidmore. Alle rechten voorbehouden.

Alle inhoud ("INFORMATIE") op deze website, inclusief alle tekst, ontwerp, lay-out, software en andere werken, zijn auteursrechtelijk beschermd. Behalve indien specifiek toegestaan, mag geen enkel deel van deze website op enigerlei wijze of in welke vorm dan ook worden verspreid of gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vidmore. Toestemming om inhoud te gebruiken kan van geval tot geval worden verleend.

Handelsmerken

Alle producten en diensten, inclusief logo's en woorden waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn handelsmerken of intellectuele eigendomsrechten van Vidmore. Ze mogen alleen worden gebruikt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vidmore in elk specifiek geval. Gebruik van het Vidmore-handelsmerk voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vidmore vormt een inbreuk op het handelsmerk en oneerlijke concurrentie in strijd met de wet.

Gebruik van software

De software en bijbehorende documentatie die van deze site kunnen worden gedownload, zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van Vidmore. Het gebruik van de software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, die bij de software wordt geleverd. U kunt geen Vidmore-software downloaden, installeren of gebruiken tenzij u akkoord gaat met de voorwaarden van een dergelijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

Gebruik van website-informatie

Tenzij anders aangegeven op deze site, mag u informatie op deze site bekijken, afdrukken, kopiëren en verspreiden onder de volgende voorwaarden:

1. De informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële persoonlijke doeleinden.

2. Elk deel of de volledige kopie van de informatie op deze site moet alle copyright- en eigendomsvermeldingen in dezelfde vorm en op dezelfde manier bevatten als op het origineel.

3. De informatie mag op geen enkele manier worden gewijzigd.

4. Vidmore behoudt zich het recht voor om een dergelijke autorisatie op elk moment in te trekken, en het gebruik van onze website-informatie zal onmiddellijk worden stopgezet na kennisgeving door Vidmore.

5. De hierboven gespecificeerde informatie omvat niet de lay-out of het ontwerp van deze website. Elementen van deze site worden beschermd door handelsimago of andere wetten en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of gereproduceerd.

6. De hierboven gespecificeerde informatie omvat geen logo's, grafische afbeeldingen, geluiden, video's of afbeeldingen op deze website, die alleen mogen worden gereproduceerd of gedistribueerd indien uitdrukkelijk toegestaan door Vidmore.

Feedback

Alle opmerkingen, supporttickets of materialen die naar Vidmore worden gestuurd, inclusief maar niet beperkt tot feedback, zoals vragen, opmerkingen, suggesties of gerelateerde informatie met betrekking tot de Software, deze website of andere producten, programma's of diensten van Vidmore ("Feedback"), zullen worden als niet-vertrouwelijk beschouwd. Vidmore heeft geen enkele verplichting met betrekking tot dergelijke Feedback en is vrij om alle ideeën te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, weer te geven, te transformeren, afgeleide werken te maken en de Feedback te verspreiden onder anderen, en zal vrij zijn om ideeën te gebruiken, concepten, knowhow of technieken in dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke Feedback is verwerkt.

Links naar websites van derden

Bepaalde links op deze website die verwijzen naar andere websites van derden, hebben geen controle over Vidmore. We geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking op andere websites. De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten op deze website kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.

Garanties en disclaimers

ALLE INFORMATIE VAN OF VIA DEZE WEBSITE WORDT GELEVERD OP EEN "AS-IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WORDEN AFGEWEZEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE AFWIJZING VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). DE INFORMATIE OP DE WEBSITE KAN FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK AANGEBRACHT IN DE INFORMATIE HIERIN. VIDMORE DOET ECHTER GEEN VERPLICHTING OM MATERIALEN OP DEZE SITE BIJ TE WERKEN. VIDMORE AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR FOUTEN OF WEGLATING IN DE INFORMATIE OF SOFTWARE OF ANDERE DOCUMENTEN WAAR NAAR DEZE WEBSITE VERWIJZIGD OF LINKS. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE VOOR ZAKELIJK VERLIES, WINSTVERLIES, GESCHILLEN OF DERGELIJKE). OF GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, GARANTIEBREUK, ONRECHTMIDDELEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN OPGELEID VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKINGEN VAN SCHADE ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN ONS EN U.

WIJ ZULLEN DEZE SITE EN INFORMATIE NIET ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN AANBIEDEN. GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF GARANTIES WORDEN GEDAAN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, ADEQUACY, BETROUWBAARHEID, HUIDIGHEID, VOLLEDIGHEID, GESCHIKTHEID OF TOEPASSELIJKHEID VAN DE INFORMATIE VOOR EEN BEPAALDE SITUATIE. SOMMIGE STATUTEN KUNNEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door virussen in de elektronische bestanden van deze site worden afgewezen. De gebruiker wordt geadviseerd om zijn / haar eigen maatregelen te nemen om zijn / haar computerbronnen tegen dergelijke virussen te beschermen.

Neem contact op

Mocht u vragen hebben over deze mededeling, of als u om welke reden dan ook contact op wilt nemen met Vidmore, bezoek dan ons Customer Support Center voor hulp.

Dichtbij Knal