Navigasi

PERJANJIAN LESEN PENGGUNA TAMAT (EULA)

Kemas kini Terakhir: 21 Mac 2019

SILA BACA PERJANJIAN INI SEBELUMNYA SEBELUM TERUS DENGAN DOWNLOAD DAN PEMASANGAN PROGRAM PERISIAN YANG DIKENALI DI ATAS DAN SEBARANG KOMPONEN PERISIAN PERISIAN, MEDIA, BAHAN BERCETAK ATAU ELEKTRONIK ELEKTRONIK DENGAN ELEKTRONIK DENGAN ELEKTRONIK DENGAN ELEKTRONIK YANG BERKAITAN. UNTUK MENYELESAIKAN PESANAN ANDA UNTUK PRODUK YANG ANDA PERLUKAN, ANDA HARUS MENERIMA TERMA DAN SYARAT PERJANJIAN INI. DENGAN MELAKUKANNYA, ATAU MEMASANG, MENGHASILKAN, ATAU MENGGUNAKAN PRODUK LAIN, ANDA BERSETUJU UNTUK TERBATAS DENGAN SYARAT-SYARAT PERJANJIAN INI. PERJANJIAN INI MENYATAKAN PERJANJIAN SELURUH TENTANG PRODUK ANTARA ANDA DAN VIDMORE, DAN ITU MENGGANTIKAN SETIAP CADANGAN, PERJANJIAN, PERWAKILAN, ATAU MEMAHAMI ANTARA PIHAK. PERJANJIAN INI MENGANDUNGI PERUNTUKAN ARBITRASI.

Bahagian 1: Hak Kekayaan Intelektual

Produk dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan harta intelek lain, dan semua hak harta intelek di dan untuk Produk adalah milik Vidmore dan anak syarikatnya. Selanjutnya, semua hak, hak dan kepentingan, termasuk semua hak kekayaan intelektual, ke dalam dan ke kandungan yang dapat diakses melalui penggunaan Produk adalah hak milik pemilik kandungan masing-masing dan mungkin dilindungi oleh undang-undang hak cipta atau harta intelek lain yang berlaku dan perjanjian. Perjanjian ini tidak memberi anda hak untuk menggunakan kandungan tersebut. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas kepada anda dilindungi oleh Vidmore. Produk hanya dilesenkan kepada anda, tidak dijual. Anda tidak boleh memperbanyak, menerbitkan, menghantar, mengubah, membuat karya terbitan dari, memaparkan secara terbuka, atau melakukan Produk secara terbuka. Menyalin atau menyimpan Produk selain daripada yang dibenarkan secara jelas dalam Bahagian 2 di bawah ini dilarang melainkan anda mendapat kebenaran bertulis dari Vidmore terlebih dahulu.

Bahagian 2: Pemberian Lesen dan Penggunaan yang Dilarang

Dengan ini saya memberikan anda, tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini, lesen terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh dilisensikan untuk menggunakan jumlah salinan Produk yang telah anda bayar pada jumlah komputer yang sesuai, menjalankan salinan sistem operasi berlesen yang sah untuk produk tersebut dirancang, untuk kegunaan peribadi anda atau untuk kegunaan perniagaan dalaman syarikat anda. Anda boleh membuat satu salinan Produk untuk tujuan pengarkiban dan boleh menggunakan salinan tersebut hanya apabila salinan asal tidak digunakan. Anda tidak boleh menghapus atau mengubah pemberitahuan hak cipta pada salinan Produk. Anda tidak boleh menggunakan Produk di rangkaian komputer atau membenarkan penggunaan Produk secara bersamaan oleh lebih daripada satu individu. Anda tidak boleh menyewa, memajak atau memindahkan Produk. Kecuali diizinkan oleh undang-undang, anda tidak boleh membuat rekayasa balik, menyusun semula, atau membongkar Produk atau berusaha untuk melakukannya. Sebarang kod tambahan yang mungkin diberikan oleh Vidmore kepada anda sehubungan dengan perkhidmatan sokongan yang dipersetujui antara kedua-dua pihak akan dianggap sebagai sebahagian daripada Produk dan akan tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini. Anda mesti mematuhi semua undang-undang yang berlaku mengenai penggunaan Produk.

Bahagian 3: Versi Percubaan

Sekiranya anda telah menerima, memuat turun dan / atau memasang versi percubaan Produk dan dengan ini diberikan lesen penilaian untuk Produk, anda boleh menggunakan Produk hanya untuk tujuan penilaian dan hanya dalam satu tempoh penilaian yang berlaku, kecuali dinyatakan sebaliknya, dari tarikh pemasangan awal. Sebarang penggunaan Produk untuk tujuan lain atau di luar tempoh penilaian yang berlaku dilarang sama sekali.

Bahagian 4: Pemasangan

Anda boleh memasang satu salinan Produk Berlesen pada satu peranti. Anda mesti menjadi pengguna utama peranti tempat Produk Berlesen dipasang. Perjanjian ini akan berlaku untuk semua pemasangan Produk Berlesen. Pemasangan Produk Berlesen pada dua atau lebih peranti dilarang. Anda boleh membeli dan memasang beberapa lesen jika anda ingin memasang perisian pada dua atau lebih peranti. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua perbelanjaan yang dilakukan dalam pemasangan dan penggunaan Produk Berlesen.

Bahagian 5: Program Peningkatan Perisian

Vidmore berkomitmen untuk membantu melindungi privasi anda setiap saat kecuali yang dinyatakan dalam Perjanjian ini. Penyataan ini menerangkan proses pengumpulan data tanpa nama dan amalan penggunaan untuk Program Peningkatan Perisian Vidmore.

Untuk menyediakan dan meningkatkan Produk, fitur, dan pengalaman pengguna, Vidmore secara automatik akan mengumpulkan, memelihara, memproses dan menggunakan maklumat mengenai cara berbagai modul dan fungsi Produk Vidmore digunakan. Maklumat juga dikumpulkan tanpa nama untuk tujuan analisis statistik mengenai penggunaan Produk.

Vidmore hanya akan menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan memberikan pengalaman perisian terbaik kepada pengguna akhir. Data yang dikumpulkan tidak akan diungkapkan, dikongsi, dijual, diperdagangkan atau disewa kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran. Bagi pengguna yang tidak mahu mengaktifkan perkhidmatan ini, anda boleh memilih keluar dari menu pilihan lanjutan semasa proses pemasangan.

Bahagian 6: Pengaktifan

Produk Berlesen mengandungi langkah-langkah teknologi yang dirancang untuk mencegah penggunaannya tanpa izin atau haram. Produk Berlesen mungkin mengandungi teknologi penguatkuasaan yang membatasi kemampuan Pemegang Lesen untuk memasang dan menyahpasang Produk Berlesen pada mesin tidak lebih dari jumlah kali yang terbatas, untuk jumlah peranti yang terbatas dan untuk jangka masa yang ditentukan dalam waktu yang ditentukan oleh Lesen yang dibeli. Produk Berlesen mungkin memerlukan pengaktifan semasa pemasangan dan dalam Dokumentasi. Sekiranya tidak ada prosedur pengaktifan yang berlaku, Produk Berlesen hanya dapat beroperasi untuk jangka waktu yang terbatas. Sekiranya pengaktifan diperlukan, tetapi Penerima Lisensi tidak menyelesaikan pengaktifan dalam jangka waktu terbatas yang dinyatakan dalam Dokumentasi atau dijelaskan semasa pemasangan, Produk Berlesen akan berhenti berfungsi sehingga pengaktifan selesai, pada saat itu fungsi akan dipulihkan. Sekiranya Pemegang Lesen mempunyai masalah dengan proses pengaktifan, Pemegang Lesen boleh menghubungi Perkhidmatan Pelanggan Vidmore untuk mendapatkan sokongan.

Bahagian 7: Pemindahan Lesen

Pemegang lesen tidak boleh menyewa, memajak, meminjamkan, menjual, memberikan, melesenkan sub-lesen, mengagihkan semula atau memindahkan Produk Berlesen atau Lesen yang diberikan oleh EULA ini tanpa kebenaran bertulis daripada Vidmore terlebih dahulu.

Bahagian 8: Jaminan Terhad

Vidmore menjamin dan menyatakan kepada anda bahawa Produk secara substansial akan mematuhi dan beroperasi sesuai dengan dokumentasinya selama tiga puluh (30) hari dari tarikh anda menerima syarat-syarat Perjanjian ini dan menyelesaikan muat turun Produk ("Masa Jaminan "). Jaminan Terhad ini hanya berlaku jika ketidaksesuaian dilaporkan kepada Vidmore semasa Tempoh Jaminan dan jika Vidmore dapat mengesahkan ketidakpatuhan yang ketara. Tidak sah sekiranya Ketidakpatuhan Produk adalah akibat kemalangan, penyalahgunaan, salah penggunaan, atau penggunaan Produk yang tidak sesuai. Penyelesaian eksklusif untuk pelanggaran jaminan ini adalah, atas pilihan Vidmore, sama ada (i) pembaikan atau penggantian Produk; atau (ii) pengembalian harga, jika ada, yang anda bayar untuk melesenkan Produk.

Bahagian 9: Penafian Waranti

TERHADAP PERUNTUKAN SEKSYEN 4 DI ATAS, PRODUK INI BERLESEN PADA DASAR "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "DENGAN SEMUA FAKTA" TANPA SEBARANG JAMINAN ATAU JAMINAN YANG TERLIBAT. RISIKO SELURUH DENGAN KUALITI DAN PRESTASI PRODUK ADALAH DENGAN ANDA, DAN, HENDAKLAH PRODUK INI MENYEDIAKAN DEFEKTIF, ANDA DAN TIDAK VIDMORE MENJADI KOS SELURUH SEMUA PERKHIDMATAN ATAU PERBAIKAN YANG DIPERLUKAN. KEPADA LUAR BIASA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, VIDMORE MENAFIKAN SEMUA JAMINAN LAIN DENGAN PRODUK, TANPA EKSPRESI ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN TERSEBUT DENGAN KEBERKESANAN, TIDAK MELANGGAR PIHAK PIHAK KETIKA, PIHAK PIHAK DAN PIHAK PIHAK KETIGA, PIHAK PARTI. LEBIH LANJUT, VIDMORE TIDAK MENJAMIN ATAU MENJADI TANGGUNGJAWAB ATAS KETEPATAN ATAU PENYELESAIAN SETIAP MAKLUMAT, TEKS, GRAFIK, Pautan atau lain-lain PERKARA YANG TERKANDUNG DALAM PRODUK. VIDMORE MEMBUAT TIADA JAMINAN YANG MENGHORMATI SETIAP HARAM YANG DAPAT DISEBABKAN OLEH PENGALIHAN VIRUS KOMPUTER, WORM, BOMB MASA, BOMB LOGIK, ATAU PROGRAM KOMPUTER LAIN. VIDMORE LEBIH LANJUT MENGEJALKAN SETIAP JAMINAN ATAU PERWAKILAN KEPADA PENGGUNA YANG BERKUASA ATAU KEPADA SETIAP PIHAK KETIGA. JANGKA MASA SETIAP TEMPOH JAMINAN YANG DIPERLUKAN BERKANUN AKAN TERHAD UNTUK JANGKA MASA JAMINAN TERHAD. TIDAK MENGIKUTI PERMULAAN, ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK LAIN, YANG BERBEZA DARI NEGERI KE NEGERI DAN NEGARA KE NEGARA.

Bahagian 10: Penafian Kerosakan Akibat

DI BAWAH TIADA LANGSUNG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KERUGIAN YANG BERKESAN ATAU INSIDEN, APA YANG TELAH DITETAPKAN DARI PENGGUNAAN PRODUK ATAU KEMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN PRODUK, TERMASUK TANPA BATASAN, KEGAGALAN KOMPUTER, TANGGUNGJAWAB KERJA LAINNYA, TANGGUNGJAWAB KERJA LAINNYA, TANGGUNGJAWAB KERJA LAINNYA, TANGGUNGJAWAB KERJA LAINNYA, PERANGKAT KERJA LAINNYA, TANGGUNGJAWAB KERJA LAINNYA, PERANGKAT KERJA LAINNYA KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEPERTI. KERANA BEBERAPA NEGERI DAN NEGARA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB KERANA KERUGIAN SEPERTI ATAU INSIDEN, PEMBATASAN DI ATAS TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA.

Bahagian 11: Batasan Tanggungjawab

VIDMORE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DENGAN MENGHORMATI KANDUNGAN PRODUK ATAU SEBARANG BAHAGIAN INI, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD UNTUK KESALAHAN ATAU KESALAHAN YANG TERDAPAT DI ATAS, KEBAJIKAN, PELANGGARAN HAK PUBLISITI, PRIVASI, PERDAGANGAN, KEBIJAKAN, PERDAGANGAN, PERDAGANGAN, KEBIJAKAN, KEBIJAKANAN, KEBIJAKSANAAN, PERDAGANGAN, KEBIJAKANAN, KEBIJAKAN, KEBIJAKANAN, KEBIJAKAN, KEBIJAKANAN, KEBIJAKAN, KEBIJAKAN, KEDATANGAN PRIVASI, HAK MORAL ATAU PENDEDAHAN MAKLUMAT SULIT. JUMLAH TANGGUNG JAWAB VIDMORE TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA AKTIF YANG DIBAYAR UNTUK PRODUK.

JIKA PRODUK TERSEBUT TERHADAP TUNTUTAN, POTENSIAL ATAU TUNTUTAN SEBENARNYA PELANGGARAN HAK LAIN, KERANA VIDMORE MUNGKIN BERTANGGUNGJAWAB, LESEN AKAN MENGHASILKAN DAN MENGHASILKAN KESAN UNTUK MENGHENTI MENGGUNAKAN DAN MENGHAPUSKAN PRODUK ). VIDMORE MUNGKIN MENYEDIAKAN LESEN DENGAN PENGGANTIAN ATAU PRODUK YANG DIKEMASKINI ATAU DIubah suai secara PERCUMA. DALAM KEADAAN TERSEBUT, VIDMORE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB LAIN KEPADA ANDA.

Bahagian 12: Kawalan Eksport

Amerika Syarikat mengawal eksport produk dan maklumat. Anda bersetuju untuk mematuhi sekatan tersebut dan tidak mengeksport atau mengeksport semula Produk ke negara atau orang yang dilarang di bawah undang-undang kawalan eksport. Dengan memuat turun Produk, anda bersetuju bahawa anda tidak berada di negara di mana eksport tersebut dilarang atau merupakan orang atau entiti di mana eksport tersebut dilarang. Anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang bidang kuasa tempatan anda mengenai import, eksport atau eksport semula Produk.

Seksyen 13: Cukai

Anda akan bertanggungjawab untuk pembayaran semua penjualan, penggunaan dan cukai serupa yang berkaitan dengan lesen Produk.

Bahagian 14: Penamatan

Tanpa menjejaskan hak-hak lain, Vidmore boleh menghentikan Perjanjian ini jika anda tidak mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan di sini. Sekiranya berlaku, anda mesti memusnahkan semua salinan Produk yang anda miliki.

Bahagian 15: Pelbagai

VIDMORE TIDAK MEMBENARKAN ANDA MENGGUNAKAN PRODUK KAMI UNTUK MELAKUKAN APA SAJA YANG MENGHILANGKAN UNDANG-UNDANG TEMPATAN ATAU MELANGGAR HAK PIHAK ATAU HARTA INTELEKTUAL. JIKA ANDA MENGGUNAKAN PERISIAN KAMI UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN UNDANG-UNDANG ATAU MELANGGAR HAK LAIN, KEPUTUSAN YANG BERKAITAN HARUS DIBERI TANGGUNGJAWAB SENDIRI. JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN ITEM INI, JANGAN MEMASANG DAN / ATAU GUNAKAN PRODUK PERISIAN.

Remaja tidak boleh menggunakan perkhidmatan yang diberikan oleh Vidmore untuk melihat-lihat kandungan sebarang pelanggaran ketenteraman dan moral awam yang haram, lucah, pornografi dan lain-lain.

Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, tafsiran terakhir diserahkan kepada budi bicara kita. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai EULA ini, atau jika anda ingin menghubungi Vidmore dengan alasan apa pun, jangan ragu untuk menghubungi kami: support@vidmore.com