Navigering

Allmänna Villkor

Senast uppdaterad: 19 mars 2019

Vidmore tillhandahåller information och produkter på denna webbplats, med förbehåll för följande villkor. Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att du är bunden av dessa villkor. Vidmore förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och de produkter, tjänster, priser och program som nämns på denna webbplats när som helst, efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande. Vidmore förbehåller sig rätten att söka alla rättsmedel som är tillgängliga enligt lag och i eget kapital för brott mot dessa villkor. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri förbehålls.

upphovsrätt

© 2019 Vidmore. Alla rättigheter förbehållna.

Allt innehåll ("INFORMATION") på denna webbplats, inklusive all text, design, layout, programvara och andra verk är skyddade av upphovsrätt. Förutom vad som särskilt är tillåtet får ingen del av denna webbplats distribueras eller reproduceras på något sätt, eller i någon form, utan Vidmores föregående skriftliga tillstånd. Tillstånd att använda innehåll kan beviljas från fall till fall.

Varumärken

Alla produkter och tjänster, inklusive logotyper och ord som hänvisas på denna webbplats, är varumärken eller immateriella rättigheter som tillhör Vidmore. De får endast användas med föregående skriftligt tillstånd från Vidmore i varje specifikt fall. Användning av Vidmore-varumärket för kommersiella ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från Vidmore kommer att utgöra intrång i varumärket och illojal konkurrens i strid med lagen.

Användning av programvara

Programvaran och medföljande dokumentation som finns att ladda ner från denna webbplats är upphovsrättsskyddat arbete från Vidmore. Användning av programvaran regleras av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, som åtföljer programvaran. Du kommer inte att kunna ladda ner, installera eller använda någon Vidmore-programvara om du inte godkänner villkoren i ett sådant slutanvändarlicensavtal.

Användning av webbplatsinformation

Om inte annat anges på denna webbplats, kan du visa, skriva ut, kopiera och distribuera information på denna webbplats under följande villkor:

1. Informationen får endast användas för icke-kommersiella personliga ändamål.

2. Varje del eller hela kopian av informationen på denna webbplats måste innehålla alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt i samma form och på samma sätt som på originalet.

3. Informationen får inte ändras på något sätt.

4. Vidmore förbehåller sig rätten att återkalla ett sådant tillstånd när som helst och användning av vår webbplatsinformation ska avbrytas omedelbart efter meddelande från Vidmore.

5. Informationen som anges ovan inkluderar inte webbplatsens layout eller design. Delar av denna webbplats skyddas av handelsdräkter eller andra lagar och får inte imiteras eller reproduceras helt eller delvis.

6. Informationen som anges ovan inkluderar inte logotyper, grafik, ljud, videor eller bilder på denna webbplats, som får reproduceras eller distribueras endast när Vidmore uttryckligen tillåter det.

Respons

Eventuella kommentarer, supportbiljetter eller material som skickas till Vidmore, inklusive utan begränsning återkoppling, såsom frågor, kommentarer, förslag eller all relaterad information om programvaran, denna webbplats eller andra produkter, program eller tjänster från Vidmore ("Feedback") ska anses vara icke-konfidentiellt. Vidmore har ingen skyldighet av något slag med avseende på sådan återkoppling och ska vara fri att reproducera, använda, avslöja, ställa ut, visa, omvandla, skapa härledda verk och distribuera återkopplingen till andra utan begränsning och ska vara fri att använda alla idéer, begrepp, kunskap eller tekniker som finns i sådan feedback för vilket som helst syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan feedback.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vissa länkar på denna webbplats som hänvisar till andra webbplatser från tredje part har inte kontroll över Vidmore. Vi ger inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, avseende den verksamhet som ingår i andra webbplatser. Namnen på faktiska företag och produkter på denna webbplats kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Garantier och ansvarsfriskrivningar

ALL INFORMATION FRÅN ELLER GENOM DENNA WEBBPLATS LEVERERAS PÅ EN "AS-IS" OCH "SOM TILLGÄNGLIG" GRUND. ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅLDA, FRISKRIVS (INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRISKRIVNING AV NÅGRA UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH FITNESS FÖR EN SÄRSKILT SYFTE) INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FEL, PROBLEM ELLER ANDRA BEGRÄNSNINGAR. FÖRÄNDRINGAR GÖR PERIODISKT TILL INFORMATIONEN HÄR. VIDMORE GÖR dock INGET ÅTAGANDE ATT UPPDATERA MATERIAL PÅ DENNA WEBBPLATS. VIDMORE ANTAGAR INGET ANSVAR FÖR FEL ELLER UTSLÄPP I INFORMATIONEN ELLER PROGRAMVARAN ELLER ANDRA DOKUMENT SOM HÄNVISAS ELLER LÄNKAS TILL DENNA WEBBPLATS Vi är inte ansvariga för några indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador (inklusive skador för förlust av affärer, förlust av vinst, rättstvister eller liknande). OCH BASERAT PÅ AVTALSBRUT, GARANTIBRYT, SKADA (INKLUSIVT LÖSIGHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM RÅDET TILL MÖJLIGHETEN MED SÅDAN SKADA. BEGRÄNSNINGARNA FÖR SKADOR SOM ÄR OVANNA ÄR GRUNDLÄGGANDE ELEMENTER FÖR FÖRHANDLETS MELLAN OSS OCH DIG.

Vi skulle inte ge den här webbplatsen och informationen utan sådana begränsningar. INGEN UTFÖRANDE, GARANTIER ELLER GARANTIER GÖR OCH NÖJAKTIGHET, TILLFÄLLIGHET, PÅLITLIGHET, NUVARIGHET, FULLFÄRDIGHET, LÄMPLIGHET ELLER TILLÄMPNING AV INFORMATIONEN PÅ EN SÄRSKILD SITUATION. Vissa statliga stadgar kan gälla beträffande ANSVARSBEGRÄNSNING.

Allt ansvar och ansvar för eventuella skador som orsakats av virus som finns i de elektroniska filerna på denna webbplats tas bort. Användaren uppmanas att göra sina egna åtgärder för att skydda sina datorresurser från sådana virus.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående detta meddelande eller om du av någon anledning vill kontakta Vidmore, vänligen besök vårt kundsupportcenter för hjälp.

Stänga Pop