SLUTTBRUKERLISENSAVTALE (EULA)

Sist oppdatert: 21. mars 2019

LES LES DENNE AVTALEN NØYE FØR DU FORTSETTER NEDLASTING OG INSTALLASJON AV PROGRAMVAREPROGRAMMET IDENTIFISERT OVER OG NOEN TILKNYTTET PROGRAMVAREKOMPONENTER, MEDIA, UTSKRIFT MATERIALER ELLER ANDRE RELATERT ELEKTRONISK DOKUMENT. For å fullføre bestillingen din for produktet du har bedt om, MÅ DU FØRST godta vilkårene og betingelsene i denne avtalen. VED Å GJØRE DET, ELLER IKKE INSTALLERE, KOPIERE, ELLER BRUKE PRODUKTET, SAMTYKKER DU Å BUNDES AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. Denne avtalen representerer HELE AVTALEN VEDRØRENDE PRODUKTET MELLOM DEG OG VIDMORE, OG DET TILSTYRER ETT FORTIDIGT FORSLAG, AVTALE, REPRESENTASJON ELLER FORSTÅELSE MELLOM PARTENE. Denne avtalen inneholder en voldgiftsbestemmelse.

Seksjon 1: Immaterielle rettigheter

Produktet er beskyttet av lover om opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, og alle immaterielle rettigheter i og til produktet tilhører Vidmore og dets datterselskaper. Videre er all rett, tittel og interesse, inkludert alle immaterielle rettigheter, i og til innholdet som kan åpnes ved bruk av produktet, den respektive innholdseierens eiendom og kan beskyttes av gjeldende copyright eller annen immateriell rett traktater. Denne avtalen gir deg ingen rettigheter til å bruke slikt innhold. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg er forbeholdt Vidmore. Produktet er bare lisensiert til deg, ikke solgt. Du kan ikke reprodusere, publisere, overføre, modifisere, opprette avledede verk fra, offentlig vise eller offentlig utføre produktet. Kopiering eller lagring av produktet annet enn det som er uttrykkelig tillatt i avsnitt 2 nedenfor er forbudt med mindre du får forhåndsgodkjent skriftlig tillatelse fra Vidmore.

Seksjon 2: Lisensstipend og forbudt bruk

Vidmore gir deg herved, i henhold til vilkårene i denne avtalen, en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar lisens til å bruke antall kopier av produktet du har betalt på det tilsvarende antall datamaskiner, kjører en gyldig lisensiert kopi av operativsystemet som produktet ble designet for, til personlig bruk eller til intern forretningsbruk av selskapet ditt. Du kan lage en enkelt kopi av produktet for arkiveringsformål og kan bare bruke en slik kopi når originaleksemplaret ikke er i bruk. Du kan ikke fjerne eller endre merknader om copyright på noen kopier av produktet. Du kan ikke bruke produktet i et datanettverk eller tillate at flere brukere bruker produktet samtidig. Du kan ikke leie, lease eller på annen måte overføre produktet. Med mindre loven tillater det, kan du ikke reversere, dekompilere eller demontere produktet eller forsøke å gjøre det. Enhver tilleggskode som Vidmore kan tilby deg i forbindelse med støttetjenester som er avtalt mellom partene, skal betraktes som en del av produktet og skal være underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Du må overholde alle gjeldende lover angående bruk av produktet.

Seksjon 3: prøveversjon

Hvis du har mottatt, lastet ned og / eller installert en prøveversjon av produktet og tildeles herved en evalueringslisens for produktet, kan du bare bruke produktet til evalueringsformål og bare i løpet av den gjeldende evalueringsperioden, med mindre annet er angitt, fra datoen for den første installasjonen. Enhver bruk av produktet til andre formål eller utover den gjeldende evalueringsperioden er strengt forbudt.

Avsnitt 4: Installasjon

Du kan installere en kopi av det lisensierte produktet på en enkelt enhet. Du må være den primære brukeren av enheten som det lisensierte produktet er installert på. Denne avtalen skal gjelde for alle installasjoner av det lisensierte produktet. Installasjon av det lisensierte produktet på to eller flere enheter er forbudt. Du kan kjøpe og installere flere lisenser hvis du vil installere programvare på to eller flere enheter. Du er eneansvarlig for alle utgifter som påløper ved installasjon og bruk av det lisensierte produktet.

Seksjon 5: Programvareforbedringsprogram

Vidmore er forpliktet til å beskytte personvernet ditt til enhver tid, med mindre annet er angitt i denne avtalen. Denne erklæringen forklarer den anonyme datainnsamlingsprosessen og bruksrutiner for Programvareforbedringsprogrammet til Vidmore.

For å tilby og forbedre produktet, dets funksjoner og brukeropplevelse, vil Vidmore automatisk samle inn, vedlikeholde, behandle og bruke informasjon om måten de forskjellige modulene og funksjonene til Vidmore Product blir brukt på. Informasjon blir også samlet anonymt med det formål å statistisk analyse om produktbruk.

Vidmore vil kun bruke slik informasjon for å gi sluttbrukerne den best mulige programvareopplevelsen. De innsamlede dataene vil ikke bli avslørt, delt, solgt, handlet eller leid til noen tredjepart for markedsføringsformål. For brukere som ikke ønsker å aktivere denne tjenesten, kan du velge bort menyen for avanserte alternativer under installasjonsprosessen.

Seksjon 6: Aktivering

Det lisensierte produktet inneholder teknologiske tiltak som er utformet for å forhindre ulisensiert eller ulovlig bruk. Det lisensierte produktet kan inneholde håndhevelsesteknologi som begrenser lisensinnehaverens mulighet til å installere og avinstallere det lisensierte produktet på en maskin, ikke mer enn et endelig antall ganger, for et begrenset antall enheter og for en definert tidsperiode som er angitt av den kjøpte lisensen. Det lisensierte produktet kan kreve aktivering under installasjonen og i dokumentasjonen. Hvis noen av slike gjeldende aktiveringsprosedyrer ikke følges, kan det lisensierte produktet bare fungere i en begrenset periode. Hvis aktivering er nødvendig, men lisensinnehaveren ikke fullfører aktiveringen innen den tidsbegrensede tidsperioden som er angitt i dokumentasjonen eller forklart under installasjonen, vil det lisensierte produktet slutte å fungere til aktivering er fullført, og da vil funksjonaliteten bli gjenopprettet. Hvis lisensinnehaver har problemer med aktiveringsprosessen, kan lisensinnehaver kontakte Vidmore kundeservice for support.

Seksjon 7: Lisensoverføring

Lisensinnehaver kan ikke leie, lease, låne, selge, tildele, underlisensiere, distribuere eller overføre det lisensierte produktet eller lisensen gitt av denne EULA uten forutgående skriftlig samtykke fra Vidmore.

Seksjon 8: Begrenset garanti

Vidmore garanterer og erklærer overfor deg at produktet i det vesentlige vil være i samsvar med og fungere i samsvar med dokumentasjonen i en periode på tretti (30) dager fra datoen du godtar vilkårene i denne avtalen og fullfører nedlastingen av produktet (“Garantiperiode ”). Denne begrensede garantien gjelder bare hvis avviket rapporteres til Vidmore i løpet av garantiperioden, og hvis Vidmore er i stand til å bekrefte den vesentlige avviket. Det er ugyldig hvis produktets avvik er et resultat av ulykke, misbruk, feil bruk eller upassende bruk av produktet. Den eksklusive løsningen for brudd på denne garantien skal være, etter Vidmores valg, enten (i) reparasjon eller erstatning av produktet; eller (ii) refusjon av den eventuelle prisen du betalte for å lisensiere produktet.

Del 9: Ansvarsfraskrivelse

MED forbehold om BESTEMMELSENE I AVSNITT 4 OVER, LESES PRODUKTET PÅ EN "SOM DET ER" OG "MED ALLE FEIL" GRUNNLAG UTEN UTTRYKKELIG eller UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR NOE SLIK. HELE RISIKOEN FOR KVALITETEN OG YTELSEN AV PRODUKTET ER MED DEG, OG BØR PRODUKTET VISE DEFEKT, DU OG IKKE VIDMORE ANTALE HELE KOSTNADEN FOR ALLE NØDVENDIGE TJENESTER ELLER REPARASJONER. I den utstrekning som er tillatt ved lov, fraskriver VIDMORE seg alle andre garantier på produktet, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert men ikke begrenset til de underforståtte garantiene om salgbarhet, ikke-krenkelse av tredjepartsrettigheter og rettigheter, VIDERE GARANTERER ELLER VIDMORE IKKE ANSVAR FOR NØYAKTIGHETEN ELLER FULLFØRINGEN AV INFORMASJON, TEKST, GRAFIK, LENKER ELLER ANDRE VARER INNEHOLDENDE I PRODUKTET. VIDMORE GIR INGEN GARANTIER MOT RESPEKTERING AV NOE SKADER SOM KAN KANSJES PÅ OVERFØRING AV ET COMPUTERVIRUS, WORM, TIDSBOM, LOGISK BOM, ELLER ANDRE SÅDANNE PROGRAMMER FOR DATAMASKINEN. VIDMORE FRASKRIVER UTTRYKKELIG GARANTI ELLER REPRESENTASJON TIL AUTORISERTE BRUKERE ELLER TIL TREDJEPART. VARIGHETEN FOR ALLE STATUTORISK KRAVTE GARANTiperioder skal være begrenset til den begrensede garantien. UANSET DET FREMTIDIGE KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND.

Avsnitt 10: Ansvarsfraskrivelse for følgeskader

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VIDMORE VÆRE ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER TILFELDIGE SKADER SOM UTFØRES UTEN BRUK AV PRODUKTET ELLER MULIGHET TIL Å BRUKE PRODUKTET, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, DATAMASKIN, ARBEIDSSTOPP ELLER EVENTUELLE SKADER MULIGHETEN FOR SÅKE SKADER. FOR DET AT NOEN STATER OG LAND IKKE TILLATT UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR FØLGENDE ELLER TILFELDIGE SKADER, OVENSTÅNDE BEGRENSNING KAN IKKE GJELDE FOR DEG.

Avsnitt 11: Ansvarsbegrensning

VIDMORE SKAL INGEN ANSVAR MED HENSYN TIL INNHOLDET I PRODUKTET ELLER NOEN DEL AV DETTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL FEIL ELLER UTSLIPP INNEHOLDT I DETTE, LIBEL, OVERTREDELSER AV RETTIGHETER FOR OFFENTLIGHET, PRIVAT, RETTIGHETSRETTIGHETER PERSONVERN, MORAL RETTIGHETER ELLER UTGIVELSE AV KONFIDENSIELL INFORMASJON. VIDMORES SUM ANSVAR SKAL I intet tilfelle overstige den faktiske prisen som er betalt for produktet.

HVIS PRODUKTET ER UTSTYRT MED EN TRUTTET, POTENSIELL ELLER FAKTISK KRAV OM OVERTREDELSE AV EN ANNES RETT FOR SOM VIDMORE KAN VÆRE ANSVARLIG, VIL LISENSHAVEREN FREMME OG RIMLIGE UTFØRINGER FOR Å SLUTTE Å BRUKE OG SLETTE PRODUKTEN RETT I RETTEN ). VIDMORE KAN LEVERE LISENSHAVER MED UTSKIFTNING ELLER OPPDATERT ELLER MODIFISERT PRODUKT GRATIS. I SÅDAN OMSTENDIGHET SKAL VIDMORE IKKE Bære ANDRE FORPLIKTELSER FOR DEG.

Seksjon 12: Eksportkontroll

USA kontrollerer eksporten av produkter og informasjon. Du godtar å overholde slike begrensninger og ikke eksportere eller reeksportere produktet til land eller personer som er forbudt i henhold til lovene om eksportkontroll. Ved å laste ned produktet godtar du at du ikke er i et land der slik eksport er forbudt eller er en person eller enhet som slik eksport er forbudt til. Du er ansvarlig for overholdelse av lovene i din lokale jurisdiksjon angående import, eksport eller reeksport av produktet.

Seksjon 13: Skatt

Du skal være ansvarlig for betaling av alle salg, bruk og lignende avgifter knyttet til lisensen til produktet.

Seksjon 14: Oppsigelse

Uten å berøre andre rettigheter, kan Vidmore si opp denne avtalen hvis du ikke overholder vilkårene og betingelsene som er angitt her. I et slikt tilfelle må du ødelegge alle kopier av produktet du har.

Seksjon 15: Diverse

VIDMORE Tillater deg ikke å bruke produktet vårt til å gjøre noe som bryter den lokale loven eller bryter noen parts rettigheter eller intellektuell eiendom. HVIS DU BRUKER PROGRAMVAREN VÅR TIL Å ULOVLIG AKTIVITET ELLER OVERTRYKKE ANDERS RETTIGHETER, SKAL DET FØLGENDE RESULTATET PÅ DIN EGNE ANSVAR. HVIS DU ER UENIG I DETTE VAREN, IKKE INSTALLER OG / ELLER BRUK PROGRAMVAREPRODUKTET.

Ungdommer kan ikke bruke tjenestene som tilbys av Vidmore for å bla gjennom innholdet i ulovlige, uanstendige, pornografiske og andre brudd på offentlig orden og moral.

I den grad loven tillater det, overlates den endelige tolkningen til vårt skjønn. Hvis du har spørsmål angående denne EULA, eller hvis du ønsker å kontakte Vidmore av en eller annen grunn, er du velkommen til å kontakte oss: support@vidmore.com

Lukk Pop