Betingelser og vilkår

Sist oppdatert: 19. mars 2019

Vidmore gir informasjon og produkter på dette nettstedet, underlagt følgende vilkår og betingelser. Ved å gå til dette nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene. Vidmore forbeholder seg retten til når som helst, etter eget skjønn, å endre disse vilkårene og produktene, tjenestene, prisene og programmene som er nevnt på dette nettstedet. Vidmore forbeholder seg retten til å søke alle rettsmidler som er tilgjengelige ved lov og i egenkapital for brudd på disse vilkårene. Enhver rettighet som ikke uttrykkelig er gitt her, forbeholdes.

opphavsrett

© 2019 Vidmore. Alle rettigheter forbeholdt.

Alt innhold ("INFORMASJON") på dette nettstedet, inkludert all tekst, design, layout, programvare og andre verk er beskyttet av copyright. Med unntak av det som er spesifikt tillatt, kan ingen deler av dette nettstedet distribueres eller reproduseres på noen måte, eller i noen form, uten Vidmore's skriftlige forhåndstillatelse. Tillatelse til å bruke innhold kan gis fra sak til sak.

Varemerker

Alle produkter og tjenester, inkludert logoer og ord som er henvist på dette nettstedet, er varemerker eller immateriell rettighet til Vidmore. De kan bare brukes med forhånds skriftlig tillatelse fra Vidmore i hvert enkelt tilfelle. Bruk av Vidmore-varemerket for kommersielle formål uten forutgående skriftlig tillatelse fra Vidmore vil utgjøre brudd på varemerke og urettferdig konkurranse i strid med loven.

Bruk av programvare

Programvaren og tilhørende dokumentasjon som er tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet, er det copyright-beskyttede verket til Vidmore. Bruk av programvaren er underlagt vilkårene i sluttbrukerlisensavtalen, som følger med programvaren. Du vil ikke kunne laste ned, installere eller bruke Vidmore-programvare med mindre du godtar vilkårene i en slik sluttbrukerlisensavtale.

Bruk av nettstedsinformasjon

Med mindre annet er angitt på dette nettstedet, kan du se, skrive ut, kopiere og distribuere informasjon på dette nettstedet underlagt følgende vilkår og betingelser:

1. Informasjonen kan brukes utelukkende til ikke-kommersielle personlige formål.

2. Enhver del eller hele kopien av informasjonen på dette nettstedet må inneholde alle merknader om copyright og proprietære i samme form og måte som på originalen.

3. Informasjonen kan ikke endres på noen måte.

4. Vidmore forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle en slik autorisasjon, og bruk av vår nettsideinformasjon skal avbrytes umiddelbart etter varsel fra Vidmore.

5. Informasjonen spesifisert ovenfor inkluderer ikke utformingen eller utformingen av dette nettstedet. Elementer på dette nettstedet er beskyttet av handelsdrakt eller andre lover og kan ikke imiteres eller reproduseres helt eller delvis.

6. Informasjonen spesifisert ovenfor inkluderer ikke logoer, grafikk, lyder, videoer eller bilder på dette nettstedet, som bare kan reproduseres eller distribueres når Vidmore uttrykkelig tillater det.

Tilbakemelding

Eventuelle kommentarer, supportbilletter eller materiale sendt til Vidmore, inkludert uten begrensning tilbakemelding, for eksempel spørsmål, kommentarer, forslag eller annen relatert informasjon angående programvaren, dette nettstedet eller andre produkter, programmer eller tjenester fra Vidmore ("Feedback"), skal anses å være ikke-konfidensiell. Vidmore har ingen forpliktelser av noe slag med hensyn til slik tilbakemelding og skal være fri til å reprodusere, bruke, avsløre, stille ut, vise, transformere, lage avledede verk og distribuere tilbakemeldinger til andre uten begrensning, og skal være fri til å bruke ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som finnes i slik tilbakemelding til ethvert formål, inkludert men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som inneholder slik tilbakemelding.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Enkelte lenker på dette nettstedet som refererer til andre nettsteder fra tredjeparter, har ikke kontroll over Vidmore. Vi gir ingen garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, angående operasjonen som er inkludert på andre nettsteder. Navnene på faktiske selskaper og produkter på dette nettstedet kan være varemerker for sine respektive eiere.

Garantier og ansvarsfraskrivelser

AL INFORMASJON FRA ELLER GJENNOM DENNE NETTSIDEN LEVERES PÅ EN "AS-IS" OG "SÅ TILGJENGELIG" GRUNNLEGG. ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, ER FRASKRIVT (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL FRASKRIVELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGSBARHET OG FITNESS FOR ET SÆRLIGT FORMÅL). INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET KAN INNEHOLDE FEIL, PROBLEMER ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. ENDRINGER LES PERIODISKT TIL INFORMASJONEN HER. VIDMORE FORPLIKTER imidlertid INGEN FORPLIKTELSE TIL Å OPPDATERE MATERIALER PÅ DETTE SIDEN. VIDMORE ANTAGER INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER MISLAG I INFORMASJONEN ELLER PROGRAMVAREN ELLER ANDRE DOKUMENTER SOM HENVISES AV ELLER KOBLES TIL DETTE NETTSIDEN Vi er ikke ansvarlige for noen indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader (inkludert skader for tap av virksomhet, tap av fortjeneste, rettigheter eller lignende). Uansett om det er basert på kontraktsbrudd, garantibrudd, erstatning (inkludert forsømmelse), produktansvar eller annet, selv om det er anbefalt muligheten for slike skader. BEGRENSNINGENE FOR SKADER SOM ER OVENFØRT ER GRUNNLEGGENDE ELEMENTER PÅ GRUNNEN FOR KJØPEN MELLOM OSS OG DEG.

Vi ville ikke gi dette nettstedet og informasjonen uten slike begrensninger. INGEN REPRESENTASJONER, GARANTIER ELLER GARANTIER LAGT OVER NØYAKTIGHETEN, TILGJENGELIGHET, PÅLITELIGHET, AKTUELLITET, FULLFERDIGHET, PASSIGHET ELLER GJELDEN AV INFORMASJONEN FOR EN SÆRLIG SITUASJON. NOEN STATLIGE STATUTER KAN GJELDE OM BEGRENSNING AV ANSVAR.

Alt ansvar og erstatningsansvar for eventuelle skader forårsaket av virus inneholdt i de elektroniske filene på dette nettstedet, fraskrives. Brukeren rådes til å gjøre sine egne tiltak for å beskytte datamaskinens ressurser mot slike virus.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål angående denne kunngjøringen, eller hvis du ønsker å kontakte Vidmore av en eller annen grunn, kan du gå til vårt kundesupport for hjelp.

Lukk Pop