dẫn đường

Điều khoản và điều kiện

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 3 năm 2019

Vidmore cung cấp thông tin và sản phẩm trên trang web này, tuân theo các điều khoản và điều kiện sau. Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Vidmore có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này, và các sản phẩm, dịch vụ, giá cả và chương trình được đề cập trong trang web này vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của mình mà không cần thông báo. Vidmore có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục theo luật pháp và công bằng đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này. Mọi quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu.

Bản quyền

© 2019 Vidmore. Đã đăng ký Bản quyền.

Tất cả nội dung ("THÔNG TIN") trên trang web này, bao gồm tất cả văn bản, thiết kế, bố cục, phần mềm và các tác phẩm khác đều được bảo vệ bản quyền. Trừ khi được cho phép cụ thể, không phần nào của trang web này có thể được phân phối hoặc sao chép bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Vidmore. Quyền sử dụng nội dung có thể được cấp theo từng trường hợp cụ thể.

Nhãn hiệu

Tất cả các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm cả biểu tượng và từ ngữ được giới thiệu trên trang web này là thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của Vidmore. Chúng chỉ có thể được sử dụng với sự cho phép trước bằng văn bản của Vidmore trong từng trường hợp cụ thể. Việc sử dụng nhãn hiệu Vidmore cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Vidmore sẽ cấu thành hành vi vi phạm nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh vi phạm pháp luật.

Sử dụng phần mềm

Phần mềm và tài liệu đi kèm có sẵn để tải xuống từ trang web này là tác phẩm có bản quyền của Vidmore. Việc sử dụng phần mềm được điều chỉnh bởi các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối, đi kèm với phần mềm. Bạn sẽ không thể tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm Vidmore nào trừ khi bạn đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối đó.

Sử dụng thông tin trang web

Trừ khi được chỉ định khác trên trang này, bạn có thể xem, in, sao chép và phân phối thông tin trên trang này theo các điều khoản và điều kiện sau:

1. Thông tin chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích cá nhân phi thương mại.

2. Bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ bản sao của thông tin trong trang web này phải bao gồm tất cả các thông báo về bản quyền và độc quyền theo cùng hình thức và cách thức như trên bản gốc.

3. Thông tin không được sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào.

4. Vidmore có quyền thu hồi sự cho phép đó vào bất kỳ lúc nào và việc sử dụng thông tin trang web của chúng tôi sẽ bị ngừng ngay lập tức khi có thông báo từ Vidmore.

5. Thông tin được chỉ định ở trên không bao gồm bố cục hoặc thiết kế của trang web này. Các yếu tố của trang web này được bảo vệ bởi trang thương mại hoặc các luật khác và không được bắt chước hoặc sao chép toàn bộ hoặc một phần.

6. Thông tin nêu trên không bao gồm biểu trưng, đồ họa, âm thanh, video hoặc hình ảnh trên trang web này, chỉ có thể được sao chép hoặc phân phối khi được Vidmore cho phép rõ ràng.

Phản hồi

Mọi nhận xét, phiếu hỗ trợ hoặc tài liệu được gửi đến Vidmore, bao gồm nhưng không giới hạn phản hồi, chẳng hạn như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào về Phần mềm, trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ nào khác của Vidmore ("Phản hồi"), sẽ được coi là không bí mật. Vidmore sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi đó và sẽ được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, triển lãm, trưng bày, chuyển đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác mà không bị giới hạn và sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng nào, các khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật có trong Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm tích hợp Phản hồi đó.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Một số liên kết có trong trang web này đề cập đến các trang web khác của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Vidmore. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với hoạt động được bao gồm trong các trang web khác. Tên của các công ty và sản phẩm thực tế trong trang web này có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm

TẤT CẢ THÔNG TIN TỪ HOẶC THÔNG QUA TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "HIỆN CÓ". TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, ĐỀU ĐƯỢC TỪ CHỐI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ). THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB CÓ THỂ CÓ LỖI, VẤN ĐỀ HOẶC GIỚI HẠN KHÁC. CÁC THAY ĐỔI ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI THÔNG TIN TẠI ĐÂY. TUY NHIÊN, VIDMORE KHÔNG CAM KẾT CẬP NHẬT TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY. TÀI SẢN CỦA VIDEO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC LỖI HOẶC LỖI TRONG THÔNG TIN HOẶC PHẦN MỀM HOẶC TÀI LIỆU KHÁC ĐƯỢC THAM KHẢO HAY LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB NÀY. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ẤN ĐỘ, ĐẶC BIỆT, BẤT CỨ, HOẶC HẬU QUẢ NÀO (BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI DO MẤT KINH DOANH, MẤT LỢI NHUẬN, TỒN TẠI HOẶC TƯƠNG TỰ). ĐIỀU GÌ DỰA TRÊN ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG, BẢNG BẢO HÀNH, KHẢ NĂNG BẢO HÀNH (BAO GỒM TIÊU CỰC), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẢN PHẨM HOẶC CÁCH KHÁC, NGAY CẢ NẾU ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. CÁC GIỚI HẠN CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐẶT RA TRÊN LÀ YẾU TỐ CƠ BẢN LÀM CƠ SỞ CỦA RỐI LOẠN GIỮA CHÚNG TÔI VÀ BẠN.

CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP TRANG WEB VÀ THÔNG TIN NÀY MÀ KHÔNG GIỚI HẠN NHƯ VẬY. KHÔNG CÓ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC BẢO ĐẢM NÀO MÀ BAO GIỜ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO ĐỘ CHÍNH XÁC, BỔ SUNG, TIN CẬY, HIỆN TẠI, HOÀN TOÀN, PHÙ HỢP HOẶC KHẢ NĂNG ÁP DỤNG THÔNG TIN VÀO TÌNH HÌNH CỤ THỂ. MỘT SỐ THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC CÓ THỂ ÁP DỤNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Mọi trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi vi rút có trong các tệp điện tử của trang web này đều bị từ chối. Người dùng nên tự sắp xếp để bảo vệ tài nguyên máy tính của mình khỏi những loại vi-rút như vậy.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông báo này, hoặc nếu bạn muốn liên hệ với Vidmore vì bất kỳ lý do gì, vui lòng truy cập Trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp.

Đóng Nhạc pop