Laura Goodwin Laura Goodwin

Biên tập viên cấp cao của chúng tôi, người giỏi chuyển đổi và chỉnh sửa video.

Đọc bài viết của cô ấy
Fiona Kaufman Fiona Kaufman

Một trình chỉnh sửa tuyệt vời chuyên về trò chơi, video và ghi âm.

Đọc bài viết của cô ấy
Audrey Lee Audrey Lee

Biên tập viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến chỉnh sửa và chuyển đổi âm thanh.

Đọc bài viết của cô ấy
Erica Ferreras Erica Ferreras

Một biên tập viên cấp cao có chuyên môn về chỉnh sửa và chuyển đổi ảnh.

Đọc bài viết của cô ấy
Thiên chúa giáo Thiên chúa giáo

Một trong những tác giả nổi tiếng nhất của chúng tôi, người có kỹ năng phát lại phương tiện truyền thông.

Đọc bài viết của anh ấy
Đóng Nhạc pop