dẫn đường

Bây giờ hãy chạy trình cài đặt mà bạn đã tải xuống

1. Chạy tệp trình cài đặt

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn có thể tìm thấy tệp trình cài đặt ở góc dưới bên trái của trình duyệt. Nhấp để mở trình cài đặt Vidmore.

Nhấp vào Tệp đã tải xuống trong Google Chrome
Nhấp vào Keep trong Google Chrome

2. Phải làm gì nếu trình duyệt cho biết tệp tải xuống là nguy hiểm?

Đôi khi, trình duyệt có thể hiển thị thông báo lỗi "Loại tệp này có thể gây hại cho máy tính của bạn." Điều này có thể do cập nhật chữ ký số của tệp trình cài đặt, môi trường mạng hoặc cài đặt trình duyệt của bạn. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chương trình của chúng tôi đã được kiểm tra bởi tất cả các phần mềm chống vi-rút lớn và nó an toàn 100% để cài đặt.
Vui lòng nhấp vào "Giữ" để tiếp tục cài đặt.

1. Chạy tệp cài đặt đã tải xuống

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào nút Tải xuống (mũi tên xuống ở góc trên bên phải của trình duyệt Firefox) để mở bảng Tải xuống. Nhấp vào tệp thiết lập đã tải xuống để bắt đầu cài đặt.

Mở Tải xuống trong Firefox
Xử lý thông báo cảnh báo trong Firefox

2. Phải làm gì nếu Firefox hiển thị thông báo cảnh báo về tệp thiết lập?

Bạn có thể tìm thấy thông báo lỗi trong bảng điều khiển Tải xuống của Firefox: "Tệp này có thể gây hại cho máy tính của bạn." hoặc "Tệp này thường không được tải xuống." Điều này có thể do cập nhật chữ ký số của tệp thiết lập, môi trường mạng hoặc cài đặt trình duyệt của bạn. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chương trình của chúng tôi đã được kiểm tra bởi tất cả các phần mềm chống vi-rút lớn và nó an toàn 100% để cài đặt.
Vui lòng nhấp vào mũi tên hướng phải và chọn "Mở" để bắt đầu cài đặt.

1. Chạy tệp .exe đã tải xuống

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn có thể tìm thấy tệp trình cài đặt ở góc dưới bên trái của trình duyệt. Nhấp để mở trình cài đặt Vidmore.

Cilck trình cài đặt trong Microsoft Edge
Giữ thiết lập đã tải xuống trong Microsoft Edge

2. Phải làm gì nếu tệp bị Microsoft Defender SmartScreen chặn?

Đôi khi, tệp đã tải xuống có thể bị Microsoft Defender SmartScreen chặn do cập nhật chữ ký số của tệp trình cài đặt, môi trường mạng hoặc cài đặt trình duyệt của bạn. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chương trình của chúng tôi đã được kiểm tra bởi tất cả các phần mềm chống vi-rút lớn và nó an toàn 100% để cài đặt.
Vui lòng chạy tệp trình cài đặt bằng cách nhấp vào ... | Giữ | Hiển thị thêm | Vẫn giữ.

1. Lưu và chạy tệp trình cài đặt

Nếu bạn đang sử dụng Internet Explorer, sẽ có một thông báo nhắc nhở ở phần dưới của cửa sổ trình duyệt. Nhấp vào "Lưu" để bắt đầu tải xuống của bạn. Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào "Chạy" để bắt đầu cài đặt.

Lưu và chạy trình cài đặt đã tải xuống trong Internet Explorer
Cảnh báo bảo mật trong Internet Explorer

2. Phải làm gì nếu Internet Explorer hiển thị cảnh báo bảo mật?

Không phải tất cả các tệp bạn đã cảnh báo đều độc hại. Điều này có thể do cập nhật chữ ký số của tệp trình cài đặt, môi trường mạng hoặc cài đặt trình duyệt của bạn. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chương trình của chúng tôi đã được kiểm tra bởi tất cả các phần mềm chống vi-rút lớn và nó an toàn 100% để cài đặt.
Nhấp vào "Tùy chọn khác" và sau đó chọn "Vẫn chạy" để bắt đầu cài đặt.

1. Chạy tệp đã tải xuống

Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào nút Tải xuống ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt để mở bảng Tải xuống. Nhấp đúp vào tệp thiết lập đã tải xuống để bắt đầu cài đặt.

Mở Tải xuống trong Opera
Xử lý thông báo cảnh báo trong Opera

2. Phải làm gì nếu trình duyệt cảnh báo về các nội dung tải xuống có thể nguy hiểm?

Bạn có thể tìm thấy thông báo cảnh báo trong bảng điều khiển Tải xuống của Opera. Điều này có thể do cập nhật chữ ký số của tệp thiết lập, môi trường mạng hoặc cài đặt trình duyệt của bạn. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chương trình của chúng tôi đã được kiểm tra bởi tất cả các phần mềm chống vi-rút lớn và nó an toàn 100% để cài đặt.

Bắt đầu với Vidmore Installer

Bắt đầu cài đặt

Sau khi bạn chạy tệp cài đặt đã tải xuống, bạn sẽ thấy giao diện sau. Nhấp vào "Tùy chỉnh Cài đặt" để thay đổi đường dẫn cài đặt và các cài đặt khác. Sau đó nhấp vào "Cài đặt" để bắt đầu quá trình cài đặt. Có thể mất vài giây hoặc vài phút, tùy thuộc vào tốc độ internet. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào "Bắt đầu ngay" để chạy phần mềm.

Mẹo & Thủ thuật ghi âm

Tại sao chọn Vidmore